صندوق بین‌المللی پول:

افزایش تولید نفت ایران فراتر از انتظارات بود

صندوق بین‌المللی پول افزایش برآورد خود از رشد اقتصادی ایران را ناشی افزایش بیش از انتظار تولید نفت ایران عنوان کرد.

منبع: ایبنا
مشاهده نظرات