گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد

گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد منتشر شد.

سنگ آهن

به گزارش ارانیکو و به نقل از کالاخبر، هفته گذشته در بازار واردات سنگ آهن چین علی رغم بازگشت خریداران از تعطیلات، روند نزولی قیمت تداوم داشت و از ۱۲۹.۵ دلار تا ۱۲۰ دلار هم افت داشت و آخر هفته کمی بالا رفت و ۱۲۰.۶ دلار هر تن سی ف آر ثبت شد. تقاضا آنطور که انتظار می رفت بهبود نیافت و موجودی سنگ آهن بنادر صعودی شد. خریداران نیز منتظر روشن تر شدن روند بازارند.

قراضه

در هفته ای که گذشت در بازار واردات قراضه ترکیه قیمت قراضه سنگین ۲۰-۸۰ تا ۶ دلار افت داشت و ۴۱۱ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد. فروش ضعیف میلگرد به فولادسازان ترکیه اجازه داده تلاش بیشتری برای کاهش قیمت قراضه داشته باشند.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن در ۳۴۶ دلار هر تن فوب در ثبات ماند. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز ۶ دلار افت داشت و ۳۹۴ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

بیلت

هفته گذشته بیلت صادراتی فوب دریای سیاه ۵ دلار افت داشت و ۵۰۷.۵ دلار هر تن فوب شنیده شد. بیلت وارداتی در چین با شروع فعالیت بازار پس از تعطیلات ۶ دلار افت داشته ۴۳۹ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت ۴ دلار ارزان تر شده و ۴۳۵ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. در ترکیه نیز هفته گذشته بیلت وارداتی ۵ دلار ارزان تر شده ۵۳۵ دلار هر تن سی اف آر بود.

مقاطع

قیمت میلگرد صادراتی چین هفته گذشته با از سرگیری بازار پس از تعطیلات ۸ دلار افت داشت و ۵۵۸ دلار هر تن فوب ثبت شد. قیمت میلگرد صادراتی ترکیه نیز از ۶۱۰ دلار به ۶۰۲.۵ دلار هر تن فوب کاهش داشت.در جنوب شرق آسیا میلگرد وارداتی ۸ دلار ارزان تر شده ۵۶۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

در بازار داخلی آمریکا نیز میلگرد ۸۵۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد که نسبت به هفته قبل ۱۵ دلار افت داشت و در بازار داخلی اروپا میلگرد ۷.۵ یورو بالا رفته ۶۴۰ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد.

ورق

هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه ۱۵ دلار افت داشت و ۵۶۵ دلار هر تن فوب شنیده شد. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین از ۵۷۲ دلار هفته قبل به ۵۶۴ دلار هر تن فوب کاهش داشت. در جنوب شرق آسیا میانگین قیمت ورق گرم ۶ دلار افت داشت و حدود ۵۷۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

در بازار داخلی اروپا نیز ورق گرم ۱۵ یورو افت داشت . ۷۱۵ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد. در بازار داخلی امریکا هم ورق گرم در ۹۰۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه مشابه هفته قبل باقی ماند.

مطالب مرتبط
ایران نهمین تولیدکننده فولاد جهان شد
مشاهده نظرات