صادرات تا سقف یک میلیون دلار از رفع تعهد ارزی معاف می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی ایران از پیشنهادی برای رفع تعهد‌های ارزی تا سقف یک میلیون دلار و برای واحد‌های کوچک و صادرکنندگانی که در سطح رقم‌های پایین‌تری صادرات دارند خبر داد.

حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مذاکراتی در مورد رفع تعهد ارزی که مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده که در این مورد با وزیر اقتصاد مذاکراتی شده است.

او افزود: بحث رفع تعهد ارزی فقط مربوط به اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد نیست و نهادها و ارگانهای دیگر هم باید راجع به این موضوع اظهارنظر کنند؛ به ویژه این که بانک مرکزی باید روی این مسائل مطالعاتی داشته باشد و بعد جمعبندی انجام شود.

حسنزاده ادامه داد: پیشنهادی از سوی بخش خصوصی ارائه شده و تلاش داریم که یک قسمتی از تعهدهای ارزی را مخصوصا تا سقف یک میلیون دلار و برای واحدهای کوچک و صادرکنندگانی که در سطح رقمهای پایینتری صادرات دارند را جزو معافیتهای تعهد ارزی قرار دهیم.

به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، فعلا اقدامی در این زمینه نشده و بررسیها در حال انجام است تا در روزهای آینده نتیجه اعلام شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولتیها شاهد گرفتاریهایی که از این بابت متوجه بخش خصوصی شده، هستند و در این زمینه کمک میکنند تا توسعه صادرات کشور محقق شود.

مشاهده نظرات