در دیدار با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد

منظور: با وجود تحریم‌ها آمادگی تامین انرژی پایدار منطقه و اروپا را داریم

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشوربا بیان اینکه نیاز به گسترش همکاریهای منطقه‌ای در سطوح مختلف وجود دارد، گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه، آمادگی تأمین انرژی پایدار مورد نیاز کشورهای منطقه از جمله کشورهای ترکیه، پاکستان و هند و همچنین گاز مورد نیاز کشورهای اروپایی را دارد.

به نقل از سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در دومین روز حضور خود در بانکوک برای شرکت در هشتادمین جلسه سالیانه اسکاپ، با «آلیس جابانا»، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی اسکاپ، دیدار و گفتگو کرد.
 داود منظور در این دیدار که در محل کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک برگزار شد، با تأکید بر لزوم گسترش همکاریها و نقش نهادهای توسعهای مانند اسکاپ در ارتقای توسعه کشورها، گفت: استفاده از ظرفیت نهادهای وابسته به سازمان ملل در راستای توسعه همکاریهای منطقه ای، تکمیل کریدورها و مقابله با خشکسالی، حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه نیاز به گسترش همکاریهای منطقهای در سطوح مختلف وجود دارد، گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریمهای ظالمانه، آمادگی تأمین انرژی پایدار مورد نیاز کشورهای منطقه از جمله کشورهای ترکیه، پاکستان و هند و همچنین گاز مورد نیاز کشورهای اروپایی را دارد.
معاون رئیسجمهور با حائز اهمیت خواندن موضوع نشست امسال اجلاس اسکاپ، بر ضرورت افزایش نقش اقتصاد دیجیتال در آینده اقتصاد جهان تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن علاقهمندی به استفاده از تمامی ظرفیتهای سازمان ملل در مسیر توسعه پایدار، آمادگی دارد در حوزه دیجیتالسازی هم همکاری داشته باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه با اشاره به مسئلهمحور بودن برنامه هفتم توسعه، گفت: در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای رشد اقتصادی، به استفاده از منابع بینالمللی هم توجه داریم.
وی نقش جمهوری اسلامی ایران در پشتیبانی از فعالیتهای مرکز سازمان ملل متحد برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا و اقیانوسیه (اپدیم) به عنوان یکی از مؤسسات منطقهای زیرمجموعه اسکاپ مستقر در تهران مستقر را اساسی دانست و گفت: ما ضمن استفاده از همه ظرفیتهای اپدیم، تجربیات موفقی در کاهش بلایا داریم که میتوانیم آنها را با سایر کشورها به اشتراک بگذاریم.
دکتر منظور افزود: از جمله تجربیات موفق کشورمان، تجارب حاصل شده در مهار و مدیریت منابع آب و شیرینسازی آب است که با توجه به تأثیر تغییرات اقلیم بر بروز خشکسالی های پیاپی و کاهش منابع آب، همکاری مشترک بهویژه با کشورهای همسایه، اهمیت دوچندان دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به کمبود منابع آب بهعنوان یکی از چالشهای مهم در سطح جهان، گفت: ما آماده همکاری در زمینه مدیریت منابع آب با سازمان ملل متحد هستیم.
دکتر منظور با بیان اینکه خوشحال میشویم در منطقه به کشورهای مختلف بهویژه کشورهای محصور در خشکی در جهت حمل کالا کمک کنیم، گفت: اسکاپ میتواند نقش بیشتری را در این زمینه بازی کند و جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی دارد با تشکیل گروه کاری مشترک با کشورهای منطقه تحت مدیریت اسکاپ، نقش خود را در این زمینه ایفا کند.
وی با تأکید ضرورت افزایش نقش اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشورها و همکاری با اسکاپ در حوزه اقتصاد دیجیتال، علاقهمندی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری بیشتر با اسکاپ و کمیتههای مربوطه را اعلام کرد.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات