بازنشستگان بخوانند/ واریزی بزرگ به حساب بازنشستگان در راه است؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهادمان این است که مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان محاسبه و در احکام آنها لحاظ شود و مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت ماه در خرداد پرداخت شود.

محمدرضا پورابراهیمی درباره اینکه با توجه به عدم ابلاغ احکام برنامه هفتم کماکان متناسبسازی حقوق بازنشستگان بر زمین مانده است، آیا اجرایی شدنش به نیمه اول سال خواهد رسید؟ چه زمانی برای این متناسبسازی پیشبینی میشود، گفت: این نکته مورد سوال بازنشستگان است و مدتهاست پیگیری میکنند. در قانون برنامه هفتم دقیقا این مطلب تصویب شد. ما آمدیم پیشنهاد کردیم ۹۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری، تأمین اجتماعی، فولاد و همه در طول بازه زمانی ۳ ساله اتفاق بیفتد و این کار عملیاتی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل آنکه برنامه هفتم نهایی نشده است و رسماً احکامش نیست، مانند همه احکام بودجه که گاهی اوقات اردیبهشت ماه میآمد و مابهالتفاوتش را میدهند، ما پیشنهادمان این است که مابهالتفاوت متناسبسازی حقوق بازنشستگان محاسبه و در احکام بازنشستهها لحاظ شود و بیاید، حال با یک ۲ ماه تاخیر مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت ماه در خرداد پرداخت شود.

وی افزود: خبری که من دارم این است که بررسی برنامه هفتم در حال تمام شدن است و به زودی ایرادات شورای نگهبان برطرف میشود و حتما بعد از تائید به مجلس میآید و آقای قالیباف هم به رئیسجمهور ابلاغ میکند. بنابراین پیش بینی ما این است که آن چیزی که در قانون آمده است، اجرایی شود.

پورابراهیمی گفت: حال مسئله اعتباری و مالی است که طبیعتا باید با دولت بنشینیم و حل کنیم و این امکانی است که متناسب با تورم به بازنشستگان داده شده است در حال حاضر تورم به شدت معیشت بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده است و سفرهشان را کوچک کرده است یک بخشی از آن جبران شود.

منبع: خبرآنلاین
مشاهده نظرات