گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد

گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد منتشر شد.

سنگ آهن

به گزارش ارانیکو و به نقل از کالاخبر، هفته گذشته در بازار واردات چین، سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد با فعال شدن بازار پس از تعطیلات چین از حدود ۱۱۷ دلار هفته قبل ۳ دلار بهبود داشت و و هفته را در ۱۲۰ دلار آغاز کرد ولی تا پایان هفته با افت بازارهای آتی چین، نزولی بود و به کمتر از ۱۱۷ دلار رسید. رکود بازار املاک در چین همچنان به عنوان یک مشکل عمده برای تقاضای سنگ آهن باقی خواهد ماند.

قراضه

بازار واردات قراضه ترکیه هفته گذشته در سکوت بود و قراضه سنگین ۲۰-۸۰ تا ۵ دلار افت داشته به ۳۸۰ دلار هر تن سی اف آر رسید.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن از ۳۳۸ دلار هفته قبل به ۳۳۲ دلار هر تن فوب رسید. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز ۱ دلار افت داشته ۳۷۶ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

بیلت

هفته گذشته بیلت صادراتی فوب دریای سیاه از ۵۰۲.۵ دلار هر تن فوب هفته قبل به ۵۰۵ دلار بهبود داشت. در بازار داخلی چین قیمت بیلت یک دلار بهبود داشت و ۴۷۹ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد. بیلت وارداتی به چین نیز هفته گذشته ۲ دلار رشد داشت و ۴۲۲ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.

در بازار واردات جنوب شرق آسیا قیمت بیلت در ۵۲۷ دلار هر تن سی اف آر بدون تغییر باقی ماند. در ترکیه نیز هفته گذشته بیلت وارداتی ۲.۵ دلار رشد داشت و ۵۲۵ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

مقاطع

قیمت میلگرد صادراتی چین هفته گذشته با ۲ دلار افت به ۵۲۷ دلار هر تن فوب رسید. قیمت میلگرد صادراتی ترکیه نیز تا ۲ دلار افت داشت و حدود ۵۸۳ دلار هر تن فوب شنیده شد.همچنین هفته گذشته در جنوب شرق آسیا میلگرد وارداتی ۴ دلار افت داشت و ۵۳۴ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

در بازار داخلی امریکا میلگرد ۱۰ دلار افت داشت و ۸۰۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد ۱۵ یورو افت داشت و ۵۹۵ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد.

ورق

هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه ۵ دلار ارزان تر شده ۵۶۰ دلار هر تن فوب شنیده شد. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین از ۵۳۶ دلار هر تن فوب هفته قبل به کمتر از ۵۴۰ دلار رسید. در جنوب شرق آسیا میانگین قیمت ورق گرم وارداتی ۳ دلار افت داشته ۵۴۳ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.

قابل ذکر است در بازار داخلی اروپا ورق گرم در ۶۳۵ یورو هر تن درب کارخانه بدون تغییر باقی ماند. در بازار داخلی امریکا هم ورق گرم ۱۵ دلار کاهش یافت و ۸۰۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه بود.

مطالب مرتبط
صنعت فولاد با تأمین برق پایدار رتبه اول رشد تولید را به دست آورد
رکود در رینگ فیزیکی شمش فولاد دوچندان شد
مشاهده نظرات