چینی‌‌‌ها بازار کساد فلزات را نجات می‌دهند/ تداوم رشد قیمت نیکل

نیکل که از ابتدای سال ۲۰۲۴ روند رو به رشد خود را آغاز کرده و با ۱۵‌درصد افزایش همراه بوده است و طی یک‌هفته گذشته در کانال ۱۹‌هزار دلار به ازای هر تن در حال نوسان است. بسیاری از تحلیلگران، بهبود وضعیت اقتصاد چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فلزات دنیا را یک عامل مهم در جهت افزایش تقاضا برای نیکل و همچنین رشد قیمت این فلز می‌‌‌دانند.

قیمت نیکل در روز ۱۳ماه مه به کمتر از ۱۹هزار دلار به ازای هر تن رسید و به عبارتی میتوان گفت نیکل در کانال ۱۹هزار دلار به ازای هر تن افتوخیز میکند؛ چراکه سرمایهگذاران به ارزیابی مسیر پولی فدرالرزرو پس از مقابله با اظهارات تند اعضای فدرالرزرو، آرامتر و نرمتر از حد پیشبینیشده، عمل کردند. در همین حال، از آنجا که رونق فروش خودروهای برقی در دنیا در حال افت است، شیمی باتریهای لیتیوم-آهن-فسفات بدون نیکل بیشتر شده است و این فلز تحت فشار تقاضای غیرمادی در بخش باتری EV قرار گرفت. با وجود این، نیکل از ابتدای سال ۲۰۲۴ حدود ۱۵درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده که به چشمانداز کاهش عرضه کمک کرده است. به دلیل افزایش سریع تولید ارزانتر در اندونزی، چند تولیدکننده ظرفیت خود را در استرالیا بسته یا کاهش دادهاند.

گروه BHP ماه گذشته هشدار داد که ۳۰درصد از ظرفیت معدن استرالیا آفلاین شده و ۳۰درصد دیگر به دلیل فشار بر حاشیهها با مشکل مواجه شده است. علاوه بر این، دادههای تجاری چین بهبود یافته و اقدامات حمایتی املاک و مستغلات از طرف مصرفکننده برتر چین، این کالا را تقویت کرد و موجب روند تدریجی رو به رشد قیمت نیکل در بازار جهانی شد. در این راستا فیلیپین اعلام کرده است که پس از ابراز علاقه کشورهایی مانند چین و ایالاتمتحده آمریکا به بخش معدن، قصد دارد سهکارخانه فرآوری دیگر را برای توسعه صنعت پاییندستی برای منابع فراوان نیکل خود اضافه کند. این کشور آسیای جنوب شرقی به دنبال تبعیت از کشور همسایه خود یعنی اندونزی است که پس از ممنوعیت صادرات فرآورینشده در سال ۲۰۲۰، سرمایهگذاری عمدهای در کارخانههای فرآوری برای ذخایر عظیم سنگ نیکل خود جذب کرد. ماریا آنتونیا یولو لویزاگا، وزیر محیطزیست فیلیپین عنوان کرده است: این کشور باید ظرفیت خود را برای پردازش نیکل که یک بخش کلیدی در تولید باتریهای برقی به حساب میآید افزایش دهد.

وی افزود: استرالیا، بریتانیا، کانادا و کشورهای اتحادیه اروپا نیز به همکاری با فیلیپین تمایل نشان دادهاند. لویزاگا در یک جلسه توجیهی گفت: ما آرزو میکنیم که بخشی از زنجیره ارزش بودیم، نه فقط زنجیره تامین. میخواهیم با اطمینان از اینکه میتوانیم اکتشاف را آسان و استخراج را به روشی مسوولانه تسهیل کنیم، محیطی به وجود آوریم که سرمایهگذاری در پردازش را نیز تشویق کند. در این خصوص، چفرینو رودولفو، معاون وزیر بازرگانی در فیلیپین گفت: فیلیپین سه کارخانه فرآوری دیگر را هدف قرار داده است تا ظرفیت خود را افزایش دهد و به تولید نیکل خود ارزش بیفزاید. این کشور اکنون دو کارخانه فرآوری نیکل دارد که هر دو تا حدی متعلق به بزرگترین تولیدکننده سنگ معدن و نیکل آسیا هستند.آرسنیو بالیساکان، وزیر برنامهریزی اقتصادی فیلیپین نیز عنوان کرده است که فرآوری تولید سنگ نیکل سناریوی ایدهآلی برای فیلیپین خواهد بود و زمان مناسبی برای افزودن ارزش به تولید مواد معدنی به حساب میآید.

بالیساکان در حاشیه یک مجمع معدن به خبرنگاران گفت: این موضوع انتقال انرژی باعث شده است که مواد معدنی حیاتی ما نهتنها یک ارزش اقتصادی باشد، بلکه پیامدهایی برای امنیت انرژی و امنیت ملی نیز در پی داشته باشد. او افزود که فیلیپین با ذخایر بزرگ معدنی دستنخورده خود در حال بررسی مشوقهای احتمالی برای شرکتهای معدنی است.آخرین ارقام دولتی نشان میدهد که فیلیپین، تامینکننده اصلی سنگ نیکل برای مصرفکننده فلزات برتر یعنی چین است که سال گذشته ۳۵.۱۴میلیون تن تولید کرد که ۱۹درصد نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته است.

برچسب ها: فلزات نیکل
مشاهده نظرات