تورم سالانه مرغداری‌ها در سال گذشته کاهشی بود

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی سال۱۴۰۲ نسبت به سال قبل (تورم سالانه) به ۵۷.۸ درصد رسید.

وضعیت بازار گوشت مرغ در ۳ ماهه پایانی سال گذشته با تولید حدود ۱۵۰ میلیون قطعه جوجهریزی در هر ماه با نوسان کمی همراه بود. از سوی دیگر افزایش تولید تخم مرغ سبب شد تا بازار این محصول پروتئینی جایگزین خوبی برای فرآوردههای پروتئینی با قیمت بالاتر باشد.

سال گذشته با افزایش ۱۰۰ هزار تنی تولید تخم مرغ ۱۳۷ هزار تن نیز صادرات شد. در حال حاضر هر کیلو گرم تخممرغ درب مرغداریها بین ۴۷ هزار و ۳۰۰ تومان تا ۴۹ هزار تومان است.

به گفته مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن پیشبینی میشود میزان تولید امسال به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن برسد. همچنین از این تعداد هدف گذاری شده تا بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تن تخم مرغ صادر شود.

شاخص قیمت تولیدکننده مرغداریها و تولیدکنندگان تخممرغ در سال گذشته چه وضعیتی داشته است؟

شاخص سالانه

بنا به اعلام مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده مرغداریهای صنعتی کشور در سال ۱۴۰۲ به عدد ۱۳۲۵.۵ رسیده که نسبت به سال قبل ۵۷.۸ درصد افزایش داشته است. در تمامی فصول سال ۱۴۰۲، میانگین شاخصهای ۴ فصل منتهی به فصل مورد نظر در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل با افزایش روبهرو بوده بهطوریکه بیشترین تغییرات این شاخص مربوط به فصل بهار (۸۸.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به فصل زمستان (۵۷.۸ درصد) است.

کاهش تورم سالانه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداریهای صنعتی نسبت به سال قبل (تورم سالانه) به ۵۷.۸ درصد رسیده است که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل (۷۶.۶)، ۱۸.۸ واحد درصد کاهش داشتهاست؛ به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداریهای صنعتی به ازای تولید قلمهای خود در داخل کشور، در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۵۷.۸ درصد افزایش داشتهاست. بیشترین افزایش شاخص محصولات مرغداریهای صنعتی کشور در این سال نسبت به سال قبل مربوط به قلم «جوجه یک روزه» (۱۰۰.۷ درصد) و کمترین افزایش مربوط به قلم «تخم مرغ خوراکی» (۲۵.۴ درصد) بودهاست.

شاخص استانی

در سال ۱۴۰۲ شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداریهای صنعتی نسبت به سال قبل در همه استانها با افزایش روبهرو بودهاند. بهطوریکه بیشترین درصد تغییر شاخص در این سال نسبت به سال قبل (نرخ تورم) مربوط به استانهای اردبیل و کرمان به ترتیب با ۱۲۵.۴و ۸۲.۱ درصد و کمترین درصد تغییر شاخص نسبت به سال قبل (نرخ تورم) مربوط به استانهای تهران و یزد به ترتیب ۲۷.۲و ۳۲.۲ درصد بوده است.

منبع: مهر
مطالب مرتبط
برنامه‌ریزی برای افزایش تولید گوشت قرمز/ صادرات بیش از ۴۰۰۰ تن مرغ در سال جاری
رشد ۵۳ درصدی عرضه گوشت طیور در فروردین امسال
صادرات مرغ به ۴ هزار تن رسید
مشاهده نظرات