خانه‌هایی که بیش از ۱۲۰ روز خالی بمانند، مشمول مالیات می‌شوند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی گفت: در صورتی که واحد‌های مسکونی بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه بمانند و در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکرده باشند مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.

ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه برای اولین بار ۱۲۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شده است گفت: ۱۲۰ هزار برگه تشخیص مالیاتی برای این واحدها صادر شده است.

نوروزی اظهار کرد: براساس قانون خانههای خالی در صورت عرضه نشدن با افزایش مالیات هرسال مواجه میشوند و اگر یک واحد مسکونی در سال عرضه نشود مشمول مالیات شده و ۶ برابر مالیات عادی از آنها مالیات دریافت میشود و در صورتی که سال بعد هم خالی باشد مشمول مالیات ۱۲ برابری میشود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی توضیح داد: براساس قانون در صورتی که خانههای با کاربری مسکونی بیش از ۱۲۰ روز خالی باشند و اگر در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکرده باشند مشمول مالیات بر خانههای خالی میشوند.

او گفت: اجرای قانون اخذ مالیات بر خانههای خالی زمینه ساز حذف سوداگری و احتکار مسکن میشود.

مشاهده نظرات