قیمت پایه 30 اردیهشت ماه محصولات پتروشیمیایی

به گزارش ارانیکو و به نقل از دفتر توسعه صنایع پتروشیمی، قیمت پایهی محصولات پتروشیمیایی در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ به یکشنبه 1403/02/30 اعلام شد.

قیمت محصولات پتروشیمی در دوهفته منتهی به 1403/02/30

مطالب مرتبط
رشد یکپارچه قیمت پتروشیمی‌ها
قیمت پایه 6 خردادماه محصولات پتروشیمیایی
مشاهده نظرات