رئیس پژوهشگاه صنعت نفت خبر داد

آغاز طرح تبدیل گاز به بنزین و گازوئیل با شکست انحصار ۳ کشور

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت از آغاز اقدامات مقدماتی ساخت کارخانه جی‌.تی.ال. (تبدیل گاز به بنزین و گازوئیل) با ظرفیت سه‌هزار بشکه در روز خبر داد.

حمیدرضا کاتوزیان با اعلام این خبر گفت: بهزودی فعالیت سویل طرح ساخت کارخانه جی.تی.ال. در جزیره قشم نیز آغاز میَشود.

وی با بیان اینکه سرمایه مورد نیاز برای ساخت این کارخانه از طریق بخش خصوصی تأمین خواهد شد، گفت: هم اکنون طرح پایلوت جی.تی.ال. در پژوهشگاه صنعت نفت ساخته شده است که بر همین مبنا قرار است طرح صنعتی آن نیز ساخته شود.

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت تأکید کرد: ایران توانسته است به دانش تبدیل گاز به فرآوردههای نفتی (جی.تی.ال.) دست یافته است.

بر این اساس ایران توانست انحصار کشورهایی مانند آمریکا، استرالیا و کانادا را در دستیابی به دانش جی.تی.ال. بشکند.

جی.تی.ال. (Gas To Liquid) از فرآیند تبدیل گاز به فرآوردههای باارزش به دست میآید. سوخت جی.تی.ال .برای حمل و نقل پاک، عاری از گوگرد و آروماتیک کاربرد دارد.

این سوخت میتواند در موتورهای دیزلی (گازوئیلی) استفاده شود که در نتیجه آن انتشار کمتر آلودگی محلی مانند ذرات معلق، منوکسید کربن، هیدروکربنها و اکسیدهای نیتروژن را باعث میشود.

سوخت جی.تی.ال. به توسعه و گسترش سوختهای گوناگون حمل و نقل و کاهش وابستگی به محصولات نفتی کمک میکند.

منبع: تسنیم
مطالب مرتبط
ارسال گزارش محرمانه بنزین به دولت/بنزین‌های وارداتی هم مشکل دارند
مشاهده نظرات