رئیس ستاد مدیریت سوخت کل کشور:

سهمیه بنزین نوروزی نداریم/ کاهش سهمیه تاکسی‌های بین‌شهری و خودروهای سنگین

رئیس ستاد مدیریت سوخت کل کشور با اشاره به اینکه سناریویی برای تغییر سهمیه بنزین در سال 94 ارائه نشده است، گفت: همانند سال گذشته هیچ سهمیه‌ ویژه نوروز یوجود ندارد.

علیرضا فیضبخش صبح امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه از ابتدای اسفند ماه سهمیه تاکسیهای بین شهری به میزان 20 درصد کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: سهمیه تاکسیهای بین شهری پیش از این ماهانه 900 لیتر بود که قرار است از ابتدای اسفند ماه سهمیه بنزین تاکسیهای بنزین سوز به 750 لیتر و تاکسیهای دوگانهسوز به 500 لیتر کاهش پیدا کند.

وی همچنین با اشاره به سهمیه گازوئیل خودروهای گازوئیلسوز گفت: خودروهای گازوئیلسوز زیر 10 تن که روزانه 60 لیتر سوخت گازوئیل دریافت میکردند از ابتدای اسفند ماه روزانه 50 لیتر، 10 تا 20 تن 144 لیتر، 20 تا 30 تن 200 لیتر، 30 تا 40 تن 240 لیتر گازوئیل دریافت خواهند کرد که بر این اساس سهمیه سوخت خودروهای گازوئیلسوز نیز اصلاح میشود.

وی با اشاره به اینکه هیچگونه سناریویی برای افزایش و یا کاهش سهمیهها در سال 94 دیده نشده است، تصریح کرد: همانند سال گذشته برای ایام نوروز سهمیه ویژه در نظر نگرفتهایم و خودورها همان سهمیه 60 لیتر خود را دریافت خواهند کرد.

فیضبخش ادامه داد: از اردیبهشت سال 94 قرار است خودروهای گازوئیلسوز بر اساس پیمایش سهمیه سوخت دریافت کنند که بر این اساس مکانیزم دریافت سوخت آنها بارنامه خواهد بود و خودروهایی که بارنامه نداشته باشند نمیتوانند سهمیه سوخت دریافت کنند.

وی با اشاره به اجرای این قانون در سال 95 اظهار داشت: از سال 95 قصد داریم بر اساس سیستم GPS سهمیه خودروهای گازوئیلسوز را تخصیص دهیم که بر این اساس این کار عادلانه خواهد بود.

فیضبخش در پایان با اشاره به میزان کارتهای سوخت موجود در کل کشور گفت: هم اکنون 15 میلیون کارت سوخت خودروهای گازوئیلسوز و بنزینی در کشور وجود دارد که از این میزان 800 هزار کارت سوخت مخصوص خودروهای دیزلی و مابقی مربوط به موتورسیکلتها و خودروهای بنزینی است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون 4 میلیون کارت سوخت مربوط به موتورسیکلتها، خودروهای بنزینی و گازوئیلسوز ابطال شده است.

مطالب مرتبط
ارسال گزارش محرمانه بنزین به دولت/بنزین‌های وارداتی هم مشکل دارند
مشاهده نظرات