ظریف در نشست خبری با وزیر خارجه چین:

انعطاف لازم برای اطمینان اعضای 5+1 را نشان داده‌‌ایم

مهم است که کشورهای 5+1 و به خصوص امریکا به این قناعت برسند که دوران تحریم به پایان رسیده و تحریم‌ها هیچ نفعی برای هیچکس نداشته و در آینده هم نخواهد داشت.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: ما هیچ مشکلی برای اینکه به شکل معقول و منطقی نشان دهیم که برنامه هستهای صلحآمیز است و صلحآمیز باقی بماند نداریم و آمادگی انعطاف لازم برای ایجاد اطمینان در اعضای ۵+۱ را نشان دادهایم.

محمدجواد ظریف٬ ظهر امروز در نشست خبری مشترک خود با وانگ یی که در وزارت امور خارجه برگزار شد٬ در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با آخرین اخبار تحولات و ملاقاتها در مذاکرات هستهای گفت: باید از فرصت مذاکرات استفاده شود. اکثر برنامهریزیهای ما برای ملاقات دو جانبه با سایر اعضا در ماه آتی است و ما سعی میکنیم در مناسبترین زمان جلسه با ۵+۱ برگزار شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار چینی در خصوص چشماندازش از مذاکرات هستهای اظهار داشت: مذاکرات هستهای هدفاش در توافق ژنو مشخص شده و آن هدف این است که برنامه هستهای ایران صلحآمیز باقی بماند و آن زمان نیز تحریمهای نابهحق رفع شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان ادامه داد: ما هیچ مشکلی برای اینکه به شکل معقول و منطقی نشان دهیم که برنامه هستهای صلحآمیز است و صلحآمیز باقی بماند نداریم و آمادگی انعطاف لازم برای ایجاد اطمینان در اعضای ۵+۱ را نشان دادهایم.

ظریف در خصوص موانع رسیدن به توافق تصریح کرد: آنچه مهم است این است که کشورهای غربی ۵+۱ و به خصوص آمریکا به این قناعت برسد که دوران تحریم به پایان رسیده و تحریمها هیچ نفعی برای هیچ کس نداشته و در آینده هم نخواهد داشت. باید وابستگی احساسی به تحریم کنار گذاشته شود و با این اراده رسیدن به توافق در دسترس است.

وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص افزایش سطح مراودات اقتصادی ایران و چین خاطرنشان کرد: حوزههای بسیاری برای گسترش و تعمیق روابط دو کشور و حتی فرا رفتن این روابط وجود دارد. ما برای همکاریهای تکنولوژیک صحبت کردهایم که به اشتغال و توسعه کمک میکند و به نفع دو کشور است و به صلح و امنیت منطقهای و جهانی نیز موثر است.

مشاهده نظرات