تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از ارزانی و گرانی مواد غذایی؛

مرغ یک هفته ‌ای ۸.۸ درصد گران شد

طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ لبنیات، گوشت قرمز، گوشت مرغ و قند و شکر نسبت به هفته قبل از آن افزایش و قیمت تخم مرغ، حبوب ، میوه های تازه و سبزی های تازه کاهش یافته البته نرخ برنج، چای و روغن نباتی ثابت بوده است.

بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی 11 گروه مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 17 بهمن ماه سال 93 را منتشر و اعلام کرد: در هفته مذکور ( 17 بهمن ماه سال 93 نسبت به هفته قبل از آن) نرخ چهار گروه مواد خوراکی افزایش و قیمت چهار گروه دیگر کاهش یافت البته نرخ سه گروه دیگر تغییری نکرده است.

بر همین اساس نرخ لبنیات، گوشت قرمز، گوشت مرغ و قند و شکر نسبت به هفته قبل از آن افزایش و قیمت تخم مرغ، حبوب ، میوه های تازه و سبزی های تازه کاهش یافته البته نرخ برنج، چای و روغن نباتی ثابت بوده است.

همچنین طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ لبنیات نسبت به هفته مشابه سال قبل 11.1 درصد، برنج شش درصد ، حبوب یک درصد، میوه های تازه 56.2 درصد، گوشت قرمز 5.4 درصد، گوشت مرغ 5 درصد، قند و شکر 4.7 درصد و چای 9.5 درصد رشد داشته است.

در همین حال نرخ تخم مرغ نیز نسبت به هفته مشابه سال قبل 6.2 درصد، سبزی های تازه 13.7 درصد و روغن نباتی 0.2 درصد کاهش یافته است.

* لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیرغیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 3.2 درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 1.1 درصد کاهش یافت و شانه ای 82 هزار الی 105 هزار ریال فروش رفت.

*برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، بهای تمام اقلام این گروه ثابت بود. در گروه حبوب قیمت لپه و نخود بدون تغییر بود. بهای نخود معادل 0.2 درصد و عدس 0.6 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 0.5 درصد تا 4.7 درصد کاهش داشت.

* میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انار عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای سیب زرد تخم لبنان ثابت بود.

قیمت سیب قرمز تخم لبنان معادل 0.1 و انار 4.3 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 1.3 درصد تا 4.2 درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی های برگی بدون تغییر بود .بهای خیار معادل 2.4 درصد و لوبیا سبز0.8 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین یک تا 12 درصد کاهش داشت.

*گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل 2.2 درصد گوشت تازه گاو و گوساله 0.9 درصد و گوشت مرغ 8.8 درصد افزایش یافت.

*قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند و شکر هریک معادل 0.1 درصد افزایش داشت و بهای چای خارجی وانواع روغن نباتی ثابت بود.

مشاهده نظرات