بازگشت روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی

گرچه در ساعات اولیه معاملات بازارهای آسیایی در روز دوشنبه، بهای نفت اندکی افزایش نشان داد اما پس از آنکه آمار منتشره نشان داد که رشد اقتصادی ژاپن کمتر از رقم پیش‌بینی شده قبلی می باشد، بهای نفت سیر نزولی پیدا کرد. در این میان حتی ارقام مربوط به کاهش تعداد چاههای نفت فعال در آمریکا نیز نتوانست از اثرات نزولی مازاد عرضه نفت در بازارها بکاهد.

به گزارش ارانیکو  به نقل از خبرگزاری رویترز، بهای نفت ، در روز دوشنبه 27 بهمن ماه ( 16 فوریه)، که در ابتدای فعالیت بازارها با ثبات نسبی روبرو شده بود ، در معاملات میانه روز مجدداً روند نزولی پیدا کرد. انتشار آمار دال بر خروج اقتصاد ژاپن از حالت رکود گرچه به ثبات نسبی بهای نفت در ابتدای معاملات روز انجامید اما نهایتاً شواهد وجود مازاد عرضه در بازارها تأثیر خود را بر روند قیمتها گذاشته و بهای نفت مجدداً سیر نزولی یافت.


در ساعات اولیه معاملات بازارهای آسیایی، بهای نفت اندکی افزایش نشان داد اما پس از آنکه آمار منتشره نشان داد که رشد اقتصادی ژاپن کمتر از رقم پیشبینی شده قبلی می باشد، بهای نفت سیر نزولی پیدا کرد. در این میان حتی ارقام مربوط به کاهش تعداد چاههای نفت فعال در آمریکا نیز نتوانست از اثرات نزولی مازاد عرضه نفت در بازارها بکاهد.


در معاملات روز دوشنبه بهای نفت پایه برنت دریای شمال با 23 سنت کاهش نسبت به جلسه قبل، به 61.29 دلار تنزل یافت. بهای نفت WTI آمریکا نیز 20 سنت کاهش یافته و به 52.58 دلار در هر بشکه رسید.

کارشناسان نفتی معتقدند که علیرغم افزایش قیمتها طی دو هفته گذشته، در حالیکه تقاضا هنوز ضعیف میباشد، فشار ناشی از مازاد عرضه نفت هنوز بر بازار حاکم میباشد.


مؤسسه مالی مریل لینچ در بیانهای که روز جمعه منتشر کرد اظهار داشت: « ما هنوز اعتقاد داریم که عرضه و تقاضا، بصورت فیزیکی در کوتاه مدت قادر نیستند نسبت به بازار عکسالعملی نشان دهند. بر اساس برآورد ما، در نیمه اول سال 2015 میزان مازاد عرضه در بازارهای جهانی هنوز 1.4 میلیون بشکه در روز ازمیزان تقاضا بیشتر خواهد بود در حالیکه این رقم طی سه ماهه چهارم سال قبل 900 هزار بشکه بودهاست.  تأثیر مخرب این روند طی هفتههای آینده همچنان ادامه خواهد داشت و منجر به فشار نزولی بر قراردادهای نفتی کوتاه مدت خواهد شد. ما تأکید داریم که بهای نفت برنت طی دو ماه آینده به زیر 40 دلار در هر بشکه تنزل خواهد یافت.»

برچسب ها:
مشاهده نظرات