بازار میلگرد چین در انتظار

قیمت میلگرد در بازار نقدی شمال چین در ثبات است و بازار باتوجه به نزدیکی تعطیلات سال نو قمری به خواب رفته است.

آخرین قیمت میلگرد در بازار پکن ٣٦٣ تا ٣٦٦دلار هر تن با ١٧درصد مالیات بر ارزش افزوده ثبت شده که ثبات داشته است. آخرین موجودی میلگرد بازار داخلی نیز ٤٢٤٠٠ تن معادل ١٤ درصد بالا رفته به ٣٤٦٩٠٠ تن رسیده است. در بازار فیوچرز نیز قیمت قرارداد ماه می0.72درصد معادل ٣دلار هر تن افت داشته در ٣٩٧دلار هر تن بسته شده است.

مشاهده نظرات