میزان مصرف داخلی چیپس پلی‌استر در سال، 250 هزار تن است

علیرضا حائری گفت: میزان مصرف چیپس پلی‌استر در سال، 250 هزار تن استکه 100 هزار تن این محصول از خارج وارد می‌شود.

به گزارش ارانیکو و به نقل از نساجی کهن، علیرضا حائری گفت: میزان مصرف چیپس پلیاستر در سال، 250 هزار تن استکه 100 هزار تن این محصول از خارج وارد میشود.

علیرضا حائری عضو هیئت مدیره انجمن نساجی، اظهار داشت: عمدهی محصول الیاف چون چیپس پلیاستر از کشورهایی چون تایوان، کره جنوبی، ترکیه، هند و عربستان وارد و در این صنعت مصرف میشود.
 
وی در ادامه افزود: میزان مصرف گرانول پروپیلین نیز سالیانه بین 250 تا 300 هزار تن در سال است.
 
حائری با اشاره به این که چیپس پلی استر تنها 30 درصد مواد صنعت مواد نساجی تشکیل و مابقی از الیاف چون پنبه، پشم و ... استفاده میشود.
 
وی با بیان اینکه عرضه محصولات پتروشیمی با فاز اول برداشته شدن تحریمها، بیشتر روند صادرات را به خود گرفته افزود: بر اساس اسناد بالادستی، برنامهی پنجم توسعه و مادهی 15 اقتصاد مقاومتی مجتمعهای پتروشیمی، باید اولویت اول خود را تأمین نیاز داخلی قرار دهند.
 
حائری در پایان یادآور شد: با یک مدیریت صحیح میتوان هم به تأمین زنجیره نیاز داخلی پرداخت و هم با صادرات ارز داخلی را تأمین کرد.

مشاهده نظرات