شرکت‌های بزرگ داخلی رتبه‌بندی شدند

500 غول اقتصاد ایران

موفق‌ترین بنگاه‌های تجاری و صنعتی در قالب 500 شرکت برتر و بزرگ ایران، در هفدهمین سال رتبه‌بندی شرکت‌ها معرفی شدند.

برچسب ها: اقتصاد شرکت
مشاهده نظرات