پیشنهاد داجمر برای جلوگیری از گربه‌رقصانی خارجی‌ها

مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: در زمینه تجارت بین الملل حداقل باید به یک سوم یا نیمی از ظرفیت خودمان متکی باشیم چون در غیر این صورت خارجی‌ها برای ما گربه رقصانی خواهند کردند.

محمدحسین داجمر اظهار کرد: تجار ایرانی باید استفاده از ناوگان ایرانی را در اولویت قرار دهند چون در مورد این موضوع الزام سفت و سختی وجود ندارد؛ به عنوان مثال در رابطه با استفاده از خودروی خارجی باید 90 درصد عوارض گمرکی پرداخت شود ولی در ارتباط با استفاده از ناوگان داخلی چنین چیزی وجود ندارد؛ بنابراین باید از ناوگان دریایی حمایت شود تا بتوانیم روی پای خودمان بایستیم.

وی تاکید کرد: ارگانهای داخلی باید کالاهای داخلی بخرند و یکی از موارد مهم دیگر نیز این است که باید تجار از ناوگان داخلی استفاده کنند.

سنگاندازی در راه پیشرفت ناوگان حمل گاز مایع

داجمر درباره ناوگان حمل گاز مایع نیز گفت: در این زمینه خیلی ضعیف هستیم و در سالهای قبل کسانی که در پتروشیمی بودند حمایت لازم را نکردند و علیرغم تلاش های زیادی که صورت گرفت همیشه سنگاندازی شد و امروز در این زمینه مشکل داریم.

مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: آن زمانی که به راحتی میشد کشتی خریداری و ناوگان را فعال کرد متاسفانه با ناوگان خارجی فعالیت میکردند و حالا که با مشکل مواجه شدند تدارک کشتی بسیار مشکل است.

وی در عین حال تاکید کرد: در همه زمینهها و از جمله در تجارت بین الملل حداقل باید به یک سوم یا نیمی از ظرفیت خودمان متکی باشیم چون در غیر این صورت خارجیها برای ما گربه رقصانی میکنند.

داجمر در پایان اظهار کرد: علیرغم حمایت شرکت های کشتیرانی از ساخت کشتی در داخل، متاسفانه سیاست گذاری و تصمیم گیریهای اشتباه گذشته، این صنعت را به جایگاه واقعی خود نرسانده است.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات