افت صادرات فولاد

صادرات فولاد ترکیه در ماه ابتدایی سال٢٠١٥ نسبت به سال قبل افت داشته است.

بنا بر گزارش انجمن صادرکنندگان فولاد ترکیه، صادرات فولاد این کشور در ماه ابتدایی سال٢٠١٥ معادل ١٥,٤درصد نسبت به سال قبل افت داشته و به یکمیلیون و ٢٠٠هزار تن رسید درحالیکه درآمد حاصل نیز 21.7درصد افت داشته،  ٨٦٥میلیوندلار بود. با وجود افت ١٨,٦درصدی صادرات به خاورمیانه که ٤٢١هزار تن شد این منطقه همچنان بزرگترین مقصد صادرات فولاد ترکیه بود و پس از آن امریکای شمالی و حوزه یورو قرار داشتند.

مشاهده نظرات