تخریب یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی در ۵۰ سال اخیر

رئیس سازمان امور اراضی کشور از تخریب یک میلیون هکتار اراضی کشور در ۵ دهه اخیر خبر داد و گفت: کاداستر اراضی کشاورزی و شناسنامه‌‌دار کردن این اراضی تا ۵ سال آینده اجرایی می‌شود.

قباد افشار در آیین مبادله تفاهمنامه همکاری مشترک با بنیاد مسکن برای حفظ اراضی کشاورزی و باغات اظهار کرد: مبادله این تفاهمنامه در چندبرگ کاغذ نیست، امروز سرآغاز یک حرکت منسجم 2 دستگاه برای استفاده بهینه از ظرفیتها و ساماندهی کارهای اجرایی است.

وی تصریح کرد: یکی از اهداف انقلاب توجه به محرومان، ضعفا و روستاییان بود و یکی از شعارهای اصلی انقلاب، استقلال و توجه به بحث کشاورزی است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه توجه به روستا و کشاورزی از جمله موضوعات مورد توجه امام خمینی (ره) بیان کرد: توجه به روستا و کشاورزی همواره جزء سیاستهای کلان نظام بوده است و رهبر معظم انقلاب نیز همان سیاستها را با قدرت تمام راهنمایی کردهاند. 

افشار با بیان اینکه کشاورزی محور اصلی امنیت و استقلال برای تولید و توسعه همهجانبه است، گفت: کشاورزی در اقتصاد مقاومتی یکی از مزیتهای کشور است و میتواند موجب توسعه شود. به همین دلیل وزارت کشاورزی برای توسعه و مدیریت بهینه آب و خاک سازماندهیهای لازم را انجام داده که در گام اول حفظ اراضی کشاورزی است. 

وی با بیان اینکه متاسفانه در دهههای گذشته بخش زیادی از اراضی کشاورزی کشور از بین رفته است، افزود: در 5 دهه گذشته یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور تخریب شده این بدان معناست که سالانه تولید 10 میلیون تن محصولات کشاورزی از دست دادهایم. 

رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز باعث از بین رفتن بخشی از اراضی کشاورزی شده است، گفت: هماکنون 3.5 میلیون هکتار اراضی کشاورزی نزدیک شهرها در معرض نابودی قرار دارد. 

افشار با اشاره به برنامه حفاظت از اراضی کشاورزی توسط سازمان امور اراضی کشور گفت: در راستای پیشگیری از صدمه به اراضی کشاورزی در  130 شهر  اکیپ بازرسی  مستقر شده که سال آینده این اکیپها در 200 شهر مستقر خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه 2.7 میلیون هکتار اراضی کشور باغ است، گفت: بخش زیادی از این اراضی در معرض آسیب قرار دارد که برای حفظ اراضی کشاورزی و باغات قانون حفظ کاربری به مجلس میآید تا منافذ آن را حذف کنیم. 

رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: یکی دیگر از اقدامات در راستای اراضی کشاورزی، باغات و جلوگیری از ویلاسازی را اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: در این زمینه قراردادی با سازمان نقشهبرداری برای عکسبرداری از 7 میلیون هکتار اراضی کشاورزی منعقد شده که در گام دوم یعنی نیمه سال آینده این میزان به 10 میلیون هکتار افزایش مییابد.

افشار با بیان اینکه کل اراضی کشاورزی کشور با اجرای طرح کاداستر شناسنامهدار میشود، گفت: در حال حاضر تنها 30 درصد اراضی کشاورزی کشور سند دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: تا 5 سال آینده کاداستر اراضی کشاورزی و سنددار کردن این اراضی در کشور اجرا شود. 

رئیس سازمان امور اراضی کشور تاکید کرد: از تغییر اراضی درجه یک و دو باغات کشور با قدرت تمام جلوگیری میکنیم.

مشاهده نظرات