رییس هیئت مدیره اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی مرغ و طیور:

واگذاری به بخش شبه خصوصی مانع رشد تعاونی ها شد

در دولت سابق واگذاری‌ها با شکل گرفتن بخش شبه خصوصی و خصولتی به صورتی غلط واگذار شده است؛ معمولا در کشورهایی که دارای تجربه این واگذاری‌ها هستند اینکار با قیمت‌هایی پایین انجام می‌گیرد تا در جهت توسعه و ارتقای واحدهای تولیدی و خدماتی گام برداشته شود.

رییس هیئت مدیره اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی مرغ و طیور در رابطه با برنامه پنجم توسعه که بر اساس آن باید سهم بخش تعاون تا پایان این برنامه به ۲۵ درصد برسد اظهار کرد: سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون تحقق نیافته است و یکی از دلایل آن عدم باور قلبی به بخش تعاون است.

حمید فاضلی در رابطه با سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد کشور اظهار کرد:بخش تعاون برای بساری از مردم عادی ناشناخته است،علاوه بر اینکه دررابطه با بخش تعاون فرهنگ سازی نشده است، مسئولان نیز در رابطه با این بخش جدیت نداشتهاند و به همین خاطر تعاون در کشور مغفول مانده است.

وی با تاکید بر اینکه دربحث واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی و تعاونیها، بخش تعاون در اولویت نبوده است، افزود: در دولت سابق واگذاریها با شکل گرفتن بخش شبه خصوصی و خصولتی به صورتی غلط واگذار شده است؛ معمولا در کشورهایی که دارای تجربه این واگذاریها هستند اینکار با قیمتهایی پایین انجام میگیرد تا در جهت توسعه و ارتقای واحدهای تولیدی و خدماتی گام برداشته شود.

رییس هیئت مدیره اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی مرغ و طیوراظهار کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز ایراداتی دارد، معمولا در کشورهای در حال توسعه مالیات را ازمصرف کننده دریافت میکنند؛ اما در کشور ما مالیات از تولیدکننده دریافت شده است.

مشاهده نظرات