هشدار درباره آینده سرب و روی

دلایل کوچ سرمایه‌های ایرانی به معادن ترکیه در یک سمینار تخصصی بررسی شد

سمینار تخصصی سرب و روی و بازار دیروز به فرصتی تبدیل شد تا فعالان عرصه سرب و روی از مشکلات این صنعت بگویند و نسبت به آینده آن هشدار دهند. هشدار درباره کوچ سرمایههای ایرانی به معادن ترکیه و جان گرفتن معادن سرب و روی کشورهایی همچون ترکیه و قزاقستان و در نهایت تنگ شدن بازار برای مانور سرب و روی ایران.

در این سمینار تخصصی که دیروز با حضور فعالان این صنعت در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، ابراهیم جمیلی، عضو هیاتمدیره انجمن سرب و روی با انتقاد از نبود سرمایهگذاری دولتی در این حوزه اظهار کرد: «واحد ملی سرب و روی برای تامین نیازهای جنگ تحمیلی از سوی آلمان اجرا شد تا به تولید تنها سرب بپردازد اما بعد از آن هیچ سرمایهگذاری جدید انجام نشد. هر آنچه طی 20سال به وجود آمده و شامل تولید 450هزار تن شمش سرب و 420هزار تن شمش روی میشود مربوط به بخش خصوصی است.»
جمیلی افزود: « هرچند عدم ورود دولت به حوزه سرب و روی از مزیت کم شدن نقش دولت در تصمیمگیریهای این بخش است اما نبود حضور دولتیها در بخش سرب و روی باعث نگرانی از توجه کم دولت به سرب و روی و بیمهری به این صنعت است.»

وی همچنین از تشکیل کمیته تخصصی سرب و روی خبر داد و افزود: «در قالب این کمیته اقدام به شناساندن این صنعت به بازار سرمایه خواهد شد. پیشبینی میشود با تشکیل این کمیته، توان صادراتی افزایش یابد و اشتغالزایی این صنعت بالاتر از حالت فعلی باشد. همچنین این کمیته زمینه گسترش همکاری متقابل با دانشگاهها را فراهم میکند تا شاهد استحصال بهتر این فلز و فلزات همراه ازجمله نقره، نیکل و کادمیوم باشیم.»

وی با انتقاد از بلااستفاده ماندن پهنهها و معادنی همچون مهدیآباد تصریح کرد: «تنها از 65 درصد ظرفیت کنونی تولید شمش سرب و روی استفاده میشود. پیشنهاد ما به دولت این است که یا در این پهنهها سرمایهگذاری کند یا این پهنهها را از طریق مشارکت با بخش خصوصی راهاندازی کند. در چنین شرایطی نیاز به ورود بازار سرمایه در حوزه صنعت و سرب و روی دیده میشود.»

جمیلی با بیان اینکه با وجود عدم حمایت دولت 3 برابر نیاز داخلی صادرات داشتهایم، تصریح کرد: «درحال حاضر شاهد کوچ سرمایههای داخلی به کشورهای همسایه همچون ترکیه هستیم تا آنجا که نخستین کارخانه فرآوری سرب و روی این کشور بهزودی راهاندازی خواهد شد. با اکتشاف معادن جدید در قزاقستان و ترکیه باید نگران صادرات سرب و روی کشور باشیم. چنانچه اقدام صحیحی انجام نشود و در واگذاریهای پهنهها از سوی دولت مشارکتی صورت نگیرد ناچار شاهد کاهش صادرات در این حوزه خواهیم بود.» اثرگذاری مثبت بخش خصوصی

محمدرضا بهرامن، نایبرییس خانه معدن ایران نیز در این سمینار با بیان اینکه بخش معدن باید مسیر خود را به شکل تخصصی و آموزشمحور ادامه دهد، تصریح کرد: «روند ارتقای سطح آموزشی در خانه معدن نیز دیده شده است. از این رو برای افزایش بهرهوری در معادن با دانشگاه مکگیل کانادا صحبت کردهایم تا مدیران از اردیبهشت در کانادا آموزش ببینند و قدرت و توانایی معادن ما را بالا ببرند.»

بهرامن با بیان اینکه بخش خصوصی تاثیر خوبی روی مسوولان و تصمیمگیریها دارد، افزود: « این تاثیر باز هم باید افزایش یابد تا مواردی همچون تصویب اخذ بهره مالکانه از تمامی معادن که در کمیسیون تلفیق رخ داد، تکرار نشود.» وی افزود: «باید با رایزنی با نمایندگان مانع این کار شویم و در این مسیر خانه معدن و سایر تشکلهای حوزه معدن باید با یکدیگر همکاری کنند.» رکود مهدیآباد با وجود بحران ماده اولیه

مهدی کوهی، مدیرعامل شرکت توسعه معادن روی ایران نیز در این سمینار با ابراز نگرانی از کمبود مواد اولیه صنایع سرب و روی گفت: « مشکل اصلی عدم بهرهبرداری به موقع معدن مهدیآباد است. این معدن اکنون راکد است و اگر ایمیدرو همین امروز اجرا و بهرهبرداری از آن را آغاز کند 5 سال طول خواهد کشید که کار به پایان برسد. سوال اصلی اینجاست که تا آن زمان دوسوم ظرفیت این بخش از کجا باید منابع خود را تامین کند.» کوهی با بیان اینکه صنعت سرب و روی تا 5 سال آینده با کمبود خوراک مواجه است، تصریح کرد: «شرکت توسعه معادن روی ایران سالانه به یک میلیون تن خاک سرب و روی نیاز دارد اما تنها 140هزار تن خوراک دریافت میکند. از اینرو با میزانی پایینتر از ظرفیت واقعی درحال تولید هستیم.»

وی افزود: « نیاز 81 واحد سرب و روی کشور 3میلیون تن خاک سرب و روی است اما بهدلیل عدم توانایی شرکتهای تامینکننده نظیر تهیه و تولید ما تنها به 32درصد این رقم دسترسی داریم.» کوهی با بیان اینکه مصرف سرب و روی در جهان افزایش خواهد یافت، اظهارکرد: « توسعه مداوم چین ازجمله دلایل این افزایش مصرف است. ایران در تولید سرب و روی دارای مزیت است. قیمت این کالا در سالهای آینده احتمالا باز هم افزایش مییابد و ضروری است که دولت توجه خود را به این بخش افزایش دهد.»

این کارشناس و تولیدکننده سرب و روی کشور، تهدید بزرگ پیشروی این صنعت را مقوله محیطزیست دانست و تصریح کرد: «هرکدام از 81 واحد سرب و روی کشور باید الزامات محیط زیستی را در تمامی طرحهای خود رعایت کنند تا در آینده با نهادهای متولی همچون سازمان محیط زیست درگیر نشوند.» خوشاقبالی «روی» در سالجاری

کیوان جعفریطهرانی، مدیر امور بینالملل انجمن سنگآهن ایران نیز در سمینار تخصصی سرب و روی و بازار با بیان اینکه با توجه به کاهش موجودی روی در بورس فلزات لندن میتوان به بهبود قیمت آن فلز امیدوار بود، افزود: «هرچند چشمانداز روی در سال جاری مثبت ارزیابی میشود اما درخصوص سرب نگاهها منفی است.»

جعفریطهرانی تصریح کرد: «بهترین قیمت روی در سال 2013 میلادی مشاهده شد. بهدلیل کاهش عرضه و موجودی انبارها میتوان امسال نیز به قیمتها امیدوار بود اما بهترین نرخ سرب در سال 2007میلادی بود و در سال 2015میلادی به این سطح نمیرسد.»

وی با بیان اینکه سال 2014میلادی سال خوبی برای اقتصاد امریکا بود، اظهارکرد: « این کشور بهعنوان اقتصاد نخست جهانی شاهد تقویت دلار بود. امریکا افزایش اشتغال و پارامترهای اقتصادی خود را برای مقابله با رشد اقتصادی چین و دستیابی به اقتصاد اول دنیا دنبال میکند.»

وی شرایط فلزات اساسی و طلا را در سال گذشته میلادی برای کشورهایی که از دلار استفاده میکنند بهخاطر تقویت دلار مثبت ارزیابی کرد و گفت: «این درحالی است که برای کشورهایی همچون حوزه یورو که از سایر ارزها در خرید و فروش استفاده میکنند شرایط بدی بود که همین موضوع سبب کاهش خرید و در نتیجه افت قیمتها شد.»

جعفریطهرانی همچنین با اشاره به شرایط تحریمها علیه ایران که در سال 90 و 91 شدت یافت، تصریح کرد: «با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد کاهش تحریمهای بانکی و نفتی و قدرت فروش نفت در بازارهای جهانی بودیم اما بهدلیل کاهش بهای جهانی نفت نمیتوان به رشد قیمتها به بیش از 65 دلار به ازای هر بشکه نفت امیدوار بود.»

مطالب مرتبط
تغییر مسیر مس لندن در روند نزولی
مشاهده نظرات