فولاد بافق در آستانه تعطیلی

رئیس هیات‌مدیره مجتمع معدنی و صنعتی آهن و فولاد بافق با اشاره به مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاری و تولید این صنعت اظهار کرد: در سال 90 با هدف ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی سنگ‌آهن اقدام به خرید یکی از هشت طرح فولادی مصوب در دولت قبل کردیم که متاسفانه وزارت صنعت سه سال است که نه‌تنها در جهت رفع مشکلات به این شرکت کمکی نکرده‌، بلکه مشکلات جدیدی را نیز برای ما درست کرده‌ است.

سیدعلیمحمد ابویی افزود: جهت بهینهسازی طرح و تکمیل زنجیره تولید در کنار این طرح مجوز گندلهسازی با ظرفیت 5 میلیون تن را از دولت وقت گرفتیم، اما بهرغم دستور وزیر صنعت در جهت حمایت از بخش خصوصی و اینکه در این مدت پیمانکاران و قراردادهای این طرح بسته شده و دستگاههایی با ظرفیت 5 میلیون تن خریداری شدهاند، چند روز پیش مجوز ظرفیت این طرح را به یک میلیون و هفتصد هزارتن کاهش دادهاند.
این تولیدکننده فولاد با اشاره به سنگاندازیهای موجود برای تمدید پروانه فعالیت صنایع خاطرنشان کرد: همه ساله تمدید مجوز شش ماهه در شهرستان یزد انجام میشد، اما اکنون بدون اینکه اعلام کنند، تمدید مجوزها را به تهران آوردند و بوروکراسیهای اداری حاکم بر آن را سختتر کردند.
ابویی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در این پروژه گفت: برای انجام این پروژه با یک شرکت آلمانی قرارداد امضا کرده و تلاش کردیم با توجه به تحریمها، تکنولوژیهای آن در داخل ایران انجام شود، به همین دلیل پرداخت قرارداد را بهصورت پیشپرداخت انجام دادیم و تجهیزات این طرح از شرکتهای نیمهدولتی و دولتی اقتصادیتر و کیفیتر است. وی به بهانههای مسوولان وزارت صنعت برای متوقف کردن این پروژه اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر با یکسوم شدن ظرفیت، این پروژه به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی تعطیل خواهد شد و برای این کار بهانه هم میآورند.
این تولیدکننده فولاد افزود: یکی از بهانهها برای تعطیلی این طرح نبود مواد اولیه است در حالی که مواد اولیه در منطقه ما بهوفور یافت شده و به کشورهای چین و کره صادر میشود و در دولت قبلی و فعلی تامین مواد اولیه کتبا تضمین شده و این طرح در جوار معدن است.
ابویی ادامه داد: اگر جلوی خام فروشی در این بخش گرفته شود، 36 دلاری که کشور به ازای فروش سنگآهن به دست میآورد را میتوانیم با ایجاد ارزش افزوده به 500 دلار افزایش داده و برای 1500 نفر هم اشتغالزایی کنیم.  وی خاطرنشان کرد: متاسفانه اینطور به نظر میآید که دولت از صادرات مواد اولیه و مواد خام حمایت میکند اما اگر با طی فرآیندی ارزش افزوده بر آن ایجاد شود، از تولیدکننده حمایت میشود. وی با اشاره به ضررهای تعطیلی این طرح خاطرنشان کرد: اگر این طرح تعطیل شود 400 نیروی کار در برهه فعلی بیکار شده و 1500 نیروی کار هم که برای تکمیل طرح قرار بود از اردیبهشت وارد بازار کار شوند بیکار می مانند. این تولیدکننده فولاد در پایان گفت: در صورت لغو این طرح اموال ما بلوکه خواهد شد و پولهایی که پرداخت شده، باز گردانده نمیشود، با این توصیف به نظر نمیرسد بخش خصوصی تمایلی به سرمایهگذاری در حوزه فولاد داشته باشد.

مشاهده نظرات