افزایش مصرف فولاد اروپا

مصرف فولاد درحوزه یورو سال٢٠١٤ از پیش‌بینی‌های یوروفر که در اکتبر گذشته منتشر شد، بیشتر بوده است.

مصرف ظاهری فولاد درمجموع سال گذشته درحوزه یورو 3.3درصد بهبود داشت درحالی که پیشبینیهای ماه اکتبر 2.6درصد بوده است. به همین جهت پیشبینی مصرف سال٢٠١٥ معادل 1.9درصد و سال٢٠١٦ معادل 2.6درصد بهبود نسبت به سال قبل آن را ثبت کرده است. مصرف واقعی فولاد نیز سال ٢٠١٤ حدود 1.4درصد بالا رفته درحالی که برآورد قبلی 1.2درصد بود. پیشبینی شده مصرف واقعی فولاد سالجاری 1.7درصد و سال٢٠١٦ معادل 2.1درصد بهبود یابد. این آمار نشان میدهد بازار اروپا قویتر از انتظارات قبلی است.

برچسب ها: فولاد اروپا
مطالب مرتبط
کاهش واردات ورق ترکیه
کاهش واردات ورق ترکیه
مشاهده نظرات