مدیرعامل بانک ملت:

چندین سال است به بانک مرکزی بدهکار نیستیم

مدیرعامل بانک ملت با بیان اینکه این بانک چندین سال است که دیگر به بانک مرکزی بدهکار نیست به بدهی 5200 میلیاردی دولت به بانک ملت و امضای قرار‌داد برای تامین مالی پروژه‌های نفتی اشاره کرد.

محمدرضا ساروخانی در نشستی خبری در سالگرد خصوصیسازی بانک ملت با اشاره به حساب و کتاب این بانک با بانک مرکزی اظهار کرد: نه تنها بدهی به حساب بانک مرکزی نداریم، بلکه در برخی موارد به بانکهای دیگر برای رفع نیاز کمک مالی داشتهایم به گونهای که 1500 میلیارد تومان به بانک سپه قرض دادیم تا بتواند در خرید گندم به کشاورزان کمک کند.

وی با بیان اینکه وضع مالی بانک ملت بد نیست، بدهی دولت به این بانک را حدود 5200 میلیارد تومان عنوان کرد.

موسسات، بانکها را به دنبال خود کشاندند

مدیرعامل بانک ملت در ادامه با تاکید بر قانونمند بودن بانک ملت در اجرای دستورالعمل نرخ سود بانکی یادآور شد: در حالی که نرخهای سود در اوایل سال جاری ساماندهی و به بانکها ابلاغ شد، اما در این بین تخلف موسسات مالی و اعتباری و دریافت سپردههای گرانتر شرایط را به سمتی برد که با خروج نقدینگی از بانکها، آنها نیز در ادامه برای جلوگیری از زیان به دنبال این موسسات کشیده شده و از چارچوب سود تعیین شده منحرف شدند.

ساروخانی با بیان اینکه باید بین نرخ سود بانکی و تورم حداقل سه تا چهار درصد فاصله وجود داشته باشد، بیان کرد: وقتی که نرخ سود سپرده بالا و بهای تمام شده پول افزایش مییابد، نرخ سود تسهیلات نیز به تبع آن رشد کرده و در نهایت هزینه تولید، محصول و مصرفکننده را افزایش میدهد، بنابراین اگر مشتریان خود به سود کمتر بانکی راضی باشند نفع آن به خودشان بازگشته و تسهیلات ارزانقیمتتر و در نهایت کالای با قیمت مناسبتری را دریافت خواهند کرد.

امضای قرارداد برای تامین مالی پالایشگاه نفت ستاره خلیجفارس

وی همچنین به عملکرد بانک ملت در تامین مالی پروژههای بزرگ کشور از جمله بخش نفت اشاره کرد و افزود: ما بیش از این حدود پنج میلیارد دلار برای فاز 21 و 24 پارس جنوبی تامین مالی کرده بودیم که در سال جاری نیز قرارداد تامین مالی فاز 13 پارس جنوبی را امضاء کرده و اکنون در حال انعقاد قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی برای تامین هزینههای پالایشگاه نفت ستاره خلیجفارس تا حدود 884 میلیون دلار هستیم.

پایان سال ایام مناسبی برای تغییر مدیرعاملان بانکها نیست

مدیر عامل بانک ملت نظر خود در مورد جابهجاییهای اخیر بین مدیران عامل بانکها را اینگونه عنوان کرد که ایام پایانی سال زمان مناسبی برای این تغییرات نیست، چرا که باید کارمندان و بانکها بر کارهای سنگین پایان سال متمرکز باشند با این وجود این اراده سهامداران است و آنها تصمیمگیری میکنند.

توضیح درباره دریافت کارمزد از پیامک واریز

ساروخانی همچنین در مورد اینکه چرا بانک ملت برای ارسال پیامک در راستای اطلاعرسانی نسبت به تراکنشهای واریز هزینه دریافت میکند، گفت: به هر حال کارمزد از خدمات دریافت شده، روال مرسوم دنیاست و ما تنها در مورد تراکنش واریز که براساس درخواست مشتری انجام میشود هزینه دریافت میکنیم. این درحالی است که تمامی ارقام به دست آمده از این محل حتی هزینه دوماه خدمت ارائه شده را نیز تامین نمیکند، چرا که ما حداقل در روز شش میلیون پیامک برای چنین خدمتی ارسال میکنیم.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات