تحرکات زیگزاگی شاخص کل در کانال 64 هزار واحد ادامه دارد

بورس در انتظار تقویت چهار موتور

فعالیت بورس تهران در روز گذشته هر چند با جو مثبتی آغاز و در ابتدای ساعات معاملاتی شاخص کل با 24 واحد افزایش وارد کانال 65 هزار واحد شد، اما در جریان معاملات از روند صعودی آن کاسته شد.

مشاهده نظرات