رییس سازمان مالیاتی کشور میزان فرار مالیاتی را 12تا 20میلیارد دلار اعلام کرد

رییس سازمان مالیاتی کشور گفت: برآوردها نشان می دهد، میزان فرار مالیاتی20 تا 25 درصد از تولید ناخالص ملی است که رقمی معادل 12 تا 20میلیارد دلار در هر سال می شود.

علی عسکری روز چهارشنبه در حاشیه همایش هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت اقتصاد و دارایی افزود:شناسایی راه فرارهای مالیاتی،در حقیقت شناسایی روزنه های اختلال در نظام اقتصادی خواهد بود.

وی اظهار امیدواری کرد:با اجرای نظام جامع مالیاتی ،این هدف محقق شود و درآمد کشور به میزان قابلتوجهی افزایش یابد.

رییس سازمان مالیاتی در پاسخ به پرسشی درباره جهت گیری های مالیاتی سال آینده نیز اظهار داشت: نفت به عنوان یه متغیر بروزن زا که قیمت آن خارج از کنترل و تابع شرایط بیرونی است یک منبع درآمدی نامطمئن است و دیگر نباید روی قیمت نفت برنامه ریزی کرد.

به گفته عسکری در چنین شرایطی باید منابع لازم برای تامین هزینه های کشور فراهم شود که اقتصاد ایران ظرفیت های قابل توجهی برای تامین این هزینه ها از محل مالیات ها دارد.

وی تصریح کرد:تا امسال نزدیک به 50 درصد از هزینه دولت از محل مالیات تامین می شد که در تغییر نگاه دولت،این سهم به بیش از 60 درصد در سال 94 افزایش یافته است.

همایش هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت اقتصاد و دارایی از بعد از ظهر سه شنبه در بندرعباس با حضور مدیران اقتصادی و اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت اقتصاد و دارایی در بندرعباس آغاز شده و امروز هم ادامه خواهد داشت.

مشاهده نظرات