روزگار خوش بانک‌‎ها در رتبه‌بندی شرکت‌های اقتصادی کشور

سازمان مدیریت صنعتی 17 سال است که با رتبه‌بندی شرکت‌های اقتصادی فعال در حوزه‌های مختلف، نام 500 شرکت برتر را اعلام می‌کند؛ امسال این سازمان شرکت‌ها را به 29 گروه صنعتی تقسیم کرده است. به این ترتیب از یک سو می‌توان وضعیت یک شرکت را در میان تمام بنگاه‌های اقتصادی حاضر در این فهرست سنجید و از سوی دیگر جایگاه آن را در گروهی که به آن مرتبط است، مشخص کرد.

یکی از این مجموعهها، «بانکها و موسسات اعتباری» است که از نظر میزان فروش در مقایسه با دیگر گروهها در جایگاه دوم قرار دارد؛ همچنین مانند سالهای پیشین بیشترین دارایی در اختیار بانکها و موسسات اعتباری است.

بانکهای برتر در زمینه میزان فروش

رتبهبندی سازمان مدیریت صنعتی بر اساس شاخصهای مختلفی انجام میشود که مهمترین آنها «میزان فروش» است. در میان 10 شرکت نخست فهرست که بر اساس صورتهای مالی سال 92 مشخص شدهاند، نام سه بانک دیده میشود؛ ملت، تجارت و پارسیان.

هولدینگ بانک ملت از رتبه چهارم در فهرست سال گذشته به ششم تنزل یافته است. هولدینگ بانک تجارت نیز با صعود سه پلهای از جایگاه یازدهم به هشتم رسیده است. همچنین هولدینگ بانک پارسیان سقوطی چهار پلهای را تجربه کرده و با وجود جایگاه پنجم سال گذشته، امسال در رتبه نهم قرار دارد.

این سه بانک در گروه بانک و موسسات اعتباری به ترتیب مقام اول تا سوم را به خود اختصاص دادهاند.

جای خالی بزرگ

سال گذشته چهار بانک ملی، ملت، مسکن و پارسیان در میان 10 شرکت برتر حضور داشتند که به ترتیب در رتبههای نخست، پنجم، هفتم و هشتم قرار گرفته بودند. در این میان دو بانک ملی و مسکن از فهرست 10 شرکت نخست خارج شدهاند. بانک ملی که سال گذشته در صدر فهرست قرار داشت امسال به دلیل آماده نبودن صورتهای مالی در موعد مقرر نتوانسته بود مدارک خود را برای این رتبهبندی ارسال کند.

وضعیت خوب بانکها در میزان دارایی

یکی دیگر از شاخصهای رتبهبندی شرکتها «میزان ارزش افزوده» است. در فهرست 10 شرکت برتر مربوط به این شاخص تنها نام بانک ملت دیده میشود که از رتبه پنجم در سال گذشته به سوم رسیده است.

اما وضعیت بانکها در شاخص «بیشترین دارایی» بسیار خوب است. در این شاخص هشت شرکت از میان 10 شرکت نخست، در گروه بانکها و موسسات اعتباری قرار دارند. بانکهای ملت، صادرات، تجارت، پارسیان رتبههای اول تا چهارم را به خود اختصاص دادهاند. بانکهای پاسارگاد و مهراقتصاد ششم و هفتم هستند. بانکهای قوامین و اقتصاد نوین نیز در جایگاه نهم و دهم قرار گرفتهاند.

بانک دی و بیشترین رشد فروش

شرکتها از نظر شاخص «بیشترین اشتغالزایی» نیز با یکدیگر مقایسه شدهاند. در فهرست پنج شرکت برتر در این رابطه نام دو بانک صادرات (رتبه سوم) و ملت (رتبه پنجم) دیده میشود.

در فهرست پنج شرکت نخست در شاخص «بیشترین صعود در رتبه فروش» نیز سه بانک و موسسه اعتباری در رتبههای دوم تا چهارم حضور دارند. بانک دی با 54 پله صعود نسبت به سال گذشته از جایگاه 132 به 78 رسیده است. شرکت اعتباری کوثر مرکزی از رتبه 123 به 42 رسیده و 81 پله صعود را تجربه کرده است. هولدیگ بانک شهر نیز با 17 پله صعود در جایگاه 58 قرار دارد.

نام هولدینگ بانک دی و شرکت اعتباری کوثر مرکزی در میان پنج شرکت برتر شاخص «بیشترین رشد فروش» نیز دیده میشود؛ بانک دی با 270 درصد رشد در رتبه نخست و کوثر مرکزی با 183درصد رشد در جایگاه پنجم قرار دارند.

در شاخصهای «بیشترین سودآوری»، «بیشترین صادرات» و «بالاترین ارزش بازار»، نام هیچ بانک یا موسسه اعتباریای در میان پنج شرکت برتر دیده نمیشود.

دو بانک در فهرست 10 شرکت پیشرو

در رتبهبندی امسال 10 شرکت پیشرو نیز انتخاب شدند. معیار اصلی در انتخاب شرکتهای پیشرو تغییر رتبه فروش شرکتهای فهرست 100 شرکت برتر ایران طی چهار سال اخیر است؛ در این فهرست بانک تجارت رتبه سوم و بانک شهر رتبه ششم را به خود اختصاص دادهاند.

برچسب ها: بانک
مشاهده نظرات

شرط خودکفایی ۵ محصول اساسی چیست؟

غذایی و کشاورزی

تولید پنبه به ۸۰ هزار تن می‌رسد

غذایی و کشاورزی

مازاد پیاز صادر می‌شود

غذایی و کشاورزی

گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد

فلزات و معادن