واشنگتن: ایران با آژانس همکاری کند / ظریف و کری بحث‌های تندی داشته‌اند

توافق با ایران، مهم است / گویا نتانیاهو بیش از مذاکره‌کننده‌ها اطلاعات دارد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنج‌شنبه گفت رسیدن به یک توافق خوب با ایران، برای واشنگتن اهمیت دارد، چراکه چنین توافقی امنیت آمریکا و اسرائیل را افزایش می‌دهد.

«جن ساکی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت رسیدن به توافق هستهای با ایران، برای واشنگتن حائز اهمیت است.

خانم ساکی که در جمع خبرنگاران صحبت میکرد، در پاسخ به اصرار یکی از خبرنگاران که از خواست اعلام کند برای واشنگتن رسیدن به توافق هستهای با ایران مهمتر است یا داشتن روابطی خوب نخستوزیر رژیمصهیونیستی، گفت: «ما فکر میکنیم که داشتن توافقی خوب با ایران و 1+5، مهم است. این نه فقط ایالات متحده، بلکه اسرائیل را نیز امنتر میکند.»

وی در رابطه با گزارشهای منتشر شده مبنی بر خودداری آمریکا از انتقال تمام جزئیات مذاکرات هستهای به تلآویو، گفت موضعش همچنان همان چیزی که پیشتر گفته، اما افزود: «ما تلاش میکنیم تا اطمینان یابیم که اطلاعات طبقهبندیشده و اطلاعاتی که نمیخواهیم به صورت علنی مورد بحث قرار گیرند، علنی نشوند.»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیمصهیونیستی که گفته بود مانند ایران از جزئیات پیشنهادات مطرح در مذاکرات هستهای مطلع است، گفت: «خوب، هنوز توافقی نشده، بنابراین دانستن این (جزئیات)، برای هرکسی دشوار است.»

وی در واکنش به اصرار یکی از خبرنگاران که گفت نتانیاهو میگوید از جزئیات پیشنهادات به ایران اطلاع دارد و میداند که قرار است توافقی بد صورت گیرد، گفت: «خوب، به نظر میرسد که او بیشتر از مذاکرهکنندهها میداند، چون هنوز توافقی صورت نگرفته است.»

کری و ظریف در مورد مباحث سیاسی صحبت میکنند/احتمال برگزاری دیدارهای دو و چند جانبه

خانم ساکی همچنین در ارتباط با دور تازه مذاکرات هستهای که از امروز در شهر ژنو سوئیس ابتدا به مدت دو روز در سطح معاونین وزارت خارجه ایران و آمریکا و پس از آن دو روز هم در سطح وزرای خارجه برگزار میشود و همچنین در مورد اینکه به چه دلیل وزیران خارجه نیز دیدار میکنند، گفت: «خوب، میدانید که، این چیزی جدیدی در نحوه انجام مذاکرات نیست. روشن است که تصمیمات و مباحث سیاسیای وجود دارد که باید صورت گیرد.»

او در پاسخ به این سوال که آیا دیدارهای بیشتری نیز پس از نشست ظریف و کری برنامهریزی شده یا نه، گفت: «خوب، ممکن است دیدارهای دو یا چند جانبهای میان اعضای 1+5 صورت گیرد. فعلا داریم برنامهریزی میکنیم.»

ایران با آژانس همکاری کند

شب گذشته یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تازهترین گزارش فصلی خود در مورد وضعیت برنامه هستهای ایران را منتشر کرده و بار دیگر مدعی شد که دو اقدام عملی مورد توافق با تهران، ناتمام مانده است.

خانم ساکی هرچند گفت این گزارش محرمانه است و نمیتواند در مورد آن اظهار نظر کند، اما گفت: «ما همچنان از ایران میخواهیم تا در راستای حل مسائل باقیمانده به خصوص موضوعاتی که نگرانیهایی را در رابطه با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هستهای ایران ایجاد میکند، بدون تأخیر با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند. همانطور که پیشتر هم اینجا گفتم، این یکی از موضوعات مورد بحث در مذاکرات است.»

ظریف و کری بحثهای سختی دارند

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد گزارشهای منتشر شده در مورد عصبانی شدن وزیر خارجه ایران در جریان مذاکرات با همتای آمریکاییاش، تلویحا تند شدن جو مذاکرات را امری عادی دانست.

وی در این رابطه گفت: «نمیخواهم این مسئله را تائید کنم یا در مورد لحن هریک از وزرای خارجه در دیدارها صحبت کنم. میخواهم بگویم که موضوعات دشواری مطرح است، گفتوگوهای تندی درگرفته و وزیر خارجه (آمریکا) هم زمانی که محدودیتهایی پیش آمده و نمیتوانستیم پیش برویم، موضوعات را (برای طرف مقابل) روشن کرده است. قطعا انتظار داریم با توجه به این که موضوعات دشوارتر هم میشود، این هم بخشی (از مذاکرات) باشد.»

مطالب مرتبط
مذاکرات دوجانبه را بدون توقف ادامه می‌دهیم / باید روی جزئیات توافق شود
مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا از سر گرفته شد
پایان اولین روز رایزنی‌های ایران و آمریکا در ژنو با حضور اشمیت
مشاهده نظرات