32 میلیارد دلار قول پرداخت پادشاه عربستان به مردم

ساعت 24 در اروپا دعوا بر سر ریاضت ادامه دارد و در امریکا، کنگره آماده چالش با دولت بر سر بودجه می‌شود، اما در عربستان سعودی پادشاه جدید دستور پرداخت میلیاردها دلار به اقشار مختلف مردم را داده است و اکنون دریافت‌کنندگان این پاداش فکر می‌کنند با آن چه کار کنند.

ساعت 24 در اروپا دعوا بر سر ریاضت ادامه دارد و در امریکا، کنگره آماده چالش با دولت بر سر بودجه میشود، اما در عربستان سعودی پادشاه جدید دستور پرداخت میلیاردها دلار به اقشار مختلف مردم را داده است و اکنون دریافتکنندگان این پاداش فکر میکنند با آن چه کار کنند. برخی مردان به فکر تجدیدفراش هستند و برخی هم آن را صرف سفر خارجی میکنند. یک کارشناس غربی مقیم ریاض میگوید مجموع پاداشهای پرداختی به حدود ۳۲میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم معادل کل بودجه سالانه نیجریه است که بزرگترین اقتصاد آفریقا بهشمار میرود. به نوشته نیویورک تایمز، از ماه گذشته میلادی که ملک سلمان پس از درگذشت ملک عبدالله به قدرت رسید، وی به سرعت شماری از نهادهای دولتی را منحل و برخی وزرا را از کار برکنار کرد. اما پاداشهای وی به اقشار مختلف مردم ازجمله انجمنهای حرفهیی، باشگاههای ادبی و ورزشی و دو ماه حقوق به تمام کارمندان دولت، سربازان، مستمریبگیران و دانشجویان شاغل به تحصیل در داخل و خارج بیشتر از همه صدا کرده است. حدود ۳میلیون نفر از 5.5میلیون نفر نیروی کار عربستان در بخش دولتی مشغول بهکار هستند، بنابراین اکنون در عربستانسعودی کسی از نقض حقوق بشر یا اصلاحات سیاسی سخن نمیگوید، چون همه مشغول خرج کردن هستند. برخی برای خود گوشیهای جدید یا چیزهای دیگر خریدهاند و برخی راهی سفر خارجی شدهاند. عدهیی دیگر بدهیهای خود را میپردازند و برخی دیگر برای مادرشان گردنبند طلا خریدهاند.

مشاهده نظرات