فدرال رزرو و یوروگروپ به کمک طلا آمدند

فرار اونس از بند روانی

فلز زرد هفته گذشته در مقاطعی به یک‌قدمی مرز روانی 1200 دلار رسید، اما با کمک عوامل افزایشی سیاست‌گذاران اقتصاد جهان از این محدوده فاصله گرفت.

فلز زرد هفته گذشته در مقاطعی به یکقدمی مرز روانی 1200 دلار رسید، اما با کمک عوامل افزایشی سیاستگذاران اقتصاد جهان از این محدوده فاصله گرفت. با این همه فاصله اونس از این بند کانالی آنقدر نیست که چشمانداز کوتاهمدت آن را قوی کند. اونس در ادامه روند تضعیف خود در ماه فوریه، روز جمعه تا یکقدمی مرز 1200 دلار پیشرفت، اتفاقی که در مقطعی دیگر از هفته نیز رخ داده بود. فلز زرد که از روز چهارشنبه با تعطیلات سال نو چینی نیز مواجه بود در بیشتر مقاطع کاری هفته گذشته روند رو به کاهش داشت. اونس طلا که روز چهارشنبه روی قیمت 1213 دلار ایستاده بود، روز پنجشنبه به بهای 1207 دلار رسید و روز جمعه تا ساعت 6 بعدازظهر به وقت تهران به قیمت 1211 دلار رسید، گرچه هماکنون که شما این خبر را میخوانید ممکن است قیمت متفاوتی به عنوان قیمت نهایی روز ثبت شده باشد.

نوسان فدرالی

اونس روز چهارشنبه هم تا نزدیک مرز 1200 دلار افت کرد، اما در ادامه روز از کف روزانه خود بالا آمد. افت قیمت این روز عمدتا ناشی از فروش فنی و عوامل کاهشی خارجی بود، اما صورتجلسه فدرال رزرو به رشد طلا در آخر وقت کمک کرد. علاوهبر فروش فنی شکل گرفته تحتتاثیر روند سه هفته اخیر، روز چهارشنبه تقویت شاخص دلار و کاهش قیمتهای نفت خام هم به افت ارزش فلز زرد کمک کرد. روز چهارشنبه گزارشهایی مبنیبر پیشرفت در مذاکرات بین یونان و اتحادیه اروپا بر سر درخواستهای آتن منتشر شد. این گزارشها حاکی از آن بود که برنامههای کمک مالی تا شش ماه دیگر تمدید خواهد شد. این خبر در بازار فلزهای گرانبها به کاهش خرید طلا به عنوان سرمایه امن ترجمه شد، اما اثر اندکی بر بازار داشت. اخبار وابسته به یونان دیگر بازارهای مالی را هم تحتتاثیر قرار میدهد، اما بازارهای اروپایی بیشتر از همتایان آمریکایی خود تحتتاثیر هستند. معاملهگران و سرمایهگذاران ایالاتمتحده تا حدی به اخبار بحران بدهی یونان بیتفاوت شدهاند گرچه هنوز به آن توجه دارند. در سومین روز کاری هفته آتشبس اوکراین و شورشیان هوادار روسیه نیز مورد توجه بود. درگیریهای تازه این آتشبس را عملا به شکست کشانده است، با این همه این اخبار بازارهای جهانی را چندان تحتتاثیر قرار نداد. تحولات اوکراین در سال 2014 تاثیر بیشتری بر بازارها داشت، اما با طولانی شدن آن از قدرت اثرگذاری آن هم کم شد. اخبار بحران ژئوپلیتیک اوکراین توجهها را بیش از پیش به رهبر کرملین جلب کرده است. آنچه در مورد رفتار ولادیمیر پوتین گفته میشود این است که پیشبینی ناپذیری رئیس این دولت هستهای میتواند خرید طلا به عنوان سرمایه امن را در سالهای پیشرو افزایش دهد. این به معنای نفع بردن بیشتر بازارهای دارایی آمریکا هم خواهد بود. روز چهارشنبه همچنین نخستین روز از تعطیلات سال نو چینی بود. این امر به کاهش تقاضای فیزیکی بزرگترین واردکننده طلای جهان انجامید که بازارها را تحتتاثیر قرار داد.
اما مهمترین خبر روز چهارشنبه انتشار صورتجلسه نشست 28 ژانویه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو بود که اثر خود را آخر وقت چهارشنبه به نمایش گذاشت. صورتجلسه نشست اواخر ماه ژانویه بانک مرکزی آمریکا نشان میدهد که این بانک هنوز در مورد زمان افزایش نرخهای بهره صبور است. بر اساس گزارش روز چهارشنبه، مقامهای فدرال رزرو احتمالا در نشست ماه ژوئن خود افزایش نرخهای بهره را در دستور کار نخواهند داشت. با اتمام برنامههای تسهیل کمی در ماه اکتبر فشار برای افزایش نرخهای بهره در آمریکا بیشتر شد اما حالا با انبساطی شدن یا ماندن سیاستهای پولی بانکهای مرکزی عمده جهان، فدرال رزرو آمریکا در انقباضی کردن برنامههای خود احتیاط میکند. فشار تورم معکوس جهانی نیز در این مورد موثر است. این سناریو برای بهای طلا افزایشی است، اما این اثر افزایشی فعلا اندک بوده است.

افت و خیز خارجی

اونس روز پنجشنبه روند کاهشی به خود گرفت و به قیمت 1207 دلار رسید. این افت باز هم تحتتاثیر عوامل کاهشی خارجی صورت پذیرفت. طلا در این روز در نتیجه صورتجلسه افزایشی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو رشد داشت، اما در پایان روز قیمتی کمتر از روز چهارشنبه را برای خود ثبت کرد. تقویت شاخص دلار و کاهش قیمتهای نفت عواملی بودند که توانستند اثر افزایشی صورتجلسه ژانویه بانک مرکزی آمریکا را معکوس کنند. ادامه خوشبینیها به انجام توافق یونان و اتحادیه اروپا نیز در این روز به کاهش ارزش طلا کمک کرد. با این همه جلسه روز جمعه «یوروگروپ» اهمیت بسیار بیشتری داشت. یونان درخواست پایان برنامههای ریاضتی، بخشش قسمتی از بدهیها، کم شدن نرخ بهره وامها و تمدید برنامه کمکهای مالی را به اتحادیه اروپا داده است، اما برخی اعضای این اتحادیه بهویژه آلمان با این درخواستها مخالف هستند. تردید آلمان در این مورد به افزایش خرید طلا به عنوان سرمایه امن کمک کرد، اما عوامل کاهشی همراه با خوشبینیها به افت قیمت طلا در روز پنجشنبه کمک کردند. دیگر خبری که در هفته گذشته جلب توجه کرد افت بهای اوراق بهادار آمریکا به کمترین سطح در هفتههای گذشته بود. چشمانداز فنی ضعیف آنها به ضرر قیمت طلا عمل میکند. تعطیلی بازارهای چین هم در این روز به روند کاهشی طلا کمک کرد.
روز جمعه اونس دوباره تا قیمت 1202 دلار پایین آمد، اما تا ساعت 6 بعدازظهر به وقت تهران به قیمت 1211 دلار رسید. مهمترین خبر تاثیرگذار روز جمعه برگزاری نشست «یوروگروپ»، وزرای دارایی منطقه یورو در مورد یونان بود. پوشش جزئیات این نشست در این گزارش ممکن نبود، اما نتیجه آن میتواند قیمت نهایی هفته را تحتتاثیر قرار داده باشد. روز جمعه بازارهای سهام اروپا و آمریکا تحتتاثیر ادامه خوشبینیها در مورد توافق کشورهای قاره سبز بر سر مساله یونان با رشد شاخصها مواجه بودند تا فلز زرد تحت فشار قرار بگیرد. اما روند بازار طلا در انتظار معلوم شدن نشست یوروگروپ افزایشی شد. این التهاب افزایشی خرید طلا به عنوان سرمایه امن را افزایش داد و اونس را به بالاترین قیمت در یک ماه گذشته رساند. اونس در هفته کاری گذشته در مقاطعی به یکقدمی مرز روانی 1200 دلار رسید، اما به کانال پایینتر نرفت. انتظار روز جمعه اونس را به بالاترین قیمتها در 4 هفته گذشته رساند تا قیمت نهایی هفته و روند هفته آینده بیش از پیش جالب توجه شود. آیا آلمان ناجی طلا خواهد شد؟

مشاهده نظرات