اخبار بازار جهانی نفت

خارج شدن سه پالایشگاه در آمریکا از مدار تولید در اثر سرمای شدید،کاهش بهای نفت، افزایش قیمت سوخت حرارتی

به گزارش ارانیکو  به نقل از رویترز، در روز جمعه اول اسفند ماه برابر با 20 فوریه بهای نفت در بازارهای جهانی وضعیت متضادی را تجربه کرد. در بازار آمریکا سرمای شدید زمستانی و خارج شدن سه پالایشگاه در سواحل شرقی آمریکا از مدار تولید، موجب افزایش بهای سوخت حراراتی به میزان حدوداً 6 درصد گردید و از سوی دیگر آمار کاهش هفتگی تعداد چاههای فعال نفتی در این کشور، کمتر از آنچه که انتظار میرفت گزارش گردید.

دستاندکاران بازارهای نفتی آمریکا انتظار داشتند که با اعلام آمار چاههای فعال و همچنین کاهش حجم قراردادهای نفتی برای تحویل یک ماهه( ماه مارس) که روز جمعه منقضی می گردید، بهای نفت روند صعودی را تجربه کند. اما این امر تحقق نیافت. به گفته کارشناسان این افزایش در بخش فرآوردههای نفتی اتفاق افتاده است. با انتشار اخبار مبنی بر خارج شدن سه پالایشگاه تولید مشتقات نفتی در سواحل شرقی آمریکا از مدار تولید، تجار در بازار به فروش نفت خام و خرید مشتقات نفتی رو آوردهاند. این روند موجب افزایش بهای سوخت حرارتی به بالاترین سطح طی شش ماه گذشته شده و قیمت نفت خام را نحت فشار نزولی قرار داده است.

بهای نفت خام تگزاس WTI در معاملات روز جمعه اول اسفند ماه در بازار آمریکا، در حالیکه فرصت برای خرید محمولههای یک ماهه در حال منقضی شدن بود، با 82 سنت کاهش به 50.34 دلار در هر بشکه رسید در حالیکه تجار نفتی امیدوار بودند که در لحظات آخر وقت معاملات قیمتها با جهش افزایشی روبرو شوند.

بهای نفت برنت دریای شمال نیز، برای تحویل در ماه آینده ( مارس) نیز، پس از آنکه در جلسه معاملات روز پنجشنبه تا 57.80 دلار نیز کاهش یافته بود، در روز جمعه تنها یک سنت افزایش نشان داده و به 60.22 دلار در هر بشکه رسید.

هر هفته بهای نفت خام با انتشار آمار حجم ذخایر کاهش یافته و با انتشار آمار تعداد کاهش در چاههای نفتی، افزایش می یابد.


بر اساس گزارش آژانس جهانی انرژی در روز پنج شنبه گذشته، تولید نفت خام آمریکا اکنون 9.3 میلیون بشکه در روز بوده و عربستان سعودی نیز طی چند ماه اخیر تولید خود را در حد 9.7 میلیون بشکه در روز ثابت نگهداشته است.


کارشناسان بازارهای نفتی معتقدند که در حال حاضر بازارهای جهانی با مازار عرضهای برابر با 2 میلیون بشکه در روز روبرو بوده و ماهها طول خواهد کشید تا از این مازاد کاسته شود.

برچسب ها:
مشاهده نظرات