احتمال افزایش قیمت انواع ساندویچ

رییس اتحادیه صنف اغذیه فروشان گفت: حدود 10 درصد از قیمت یک ساندویچ را نان تشکیل می‌دهد که طبیعی است با افزایش نرخ نان فانتزی، قیمت ساندویچ نیز افزایش یابد.

اسدالله احمدی شهریور اظهار کرد: با آزادسازی نرخ آرد نانهای فانتزی، حدود 48 درصد افزایش قیمت در این نانها خواهیم داشت ولی هنوز این موضوع قطعی نشده است.

 

وی گفت: پیشنهاد دادیم که حتی اگر قرار است قیمت آرد نانهای فانتزی آزاد شود این موضوع به سال آینده موکول شود، چون در روزهای پایانی سال مردم بیشتر از فستفود استفاده میکنند که با افزایش قیمت، تشنجی در بازار ایجاد خواهد شد.

 

احمدی شهریور با بیان اینکه در حال حاضر حدود 2700 واحد مجاز اغذیه فروشی داریم، درباره دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط برخی اغذیه فروشی ها اظهار کرد: اغذیه فروشیها شامل دو گروه حقیقی و حقوقی هستند؛ اغذیه فروشیهای حقوقی برابر قانون اداره امور مالیاتی،مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت میکنند و طبیعی است از مردم نیز دریافت کنند ولی اغذیه فروشیهای حقیقی این گونه نیستند.

 

رییس اتحادیه صنف اغذیه فروشان ادامه داد: البته بحثی مطرح شده مبنی بر اینکه " اغذیه فروشیهای حقیقی نیز این مالیات را پرداخت کنند" که به این موضوع اعتراض کردیم، چون مالیات بر ارزش افزوده هشت درصدی بر قیمت ساندویچهای معمولی که بیشتر اقشار پایین، مصرفکننده آن هستند تاثیر افزایشی خواهد داشت؛ بنابراین بهتر است این موضوع اعمال نشود.

 

وی گفت: در تهران واحدهای اغذیه فروشی زیادی داریم که هیچ کدام تمایلی به افزایش قیمت ندارند.

برچسب ها:
مشاهده نظرات