مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت:

نزدیک شدن قیمت بنزین داخل به نرخ فوب خلیج فارس

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با بیان اینکه قیمت بنزین در داخل کشور به قیمت بنزین فوب خلیج فارس نزدیک شده است، گفت: با توجه به کاهش قیمت بنزین در جهان، زمان مناسب واقعی سازی قیمت بنزین در داخل کشور فرا رسیده است.

نصرت الله سیفی اظهار داشت: با توجه به کاهش قیمت نفت و به تبع آن قیمت بنزین فوب خلیج فارس، شرایط فعلی، بهترین زمان برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و واقعی سازی قیمت بنزین به شمار می رود.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، افزود: براساس قانون هدفمندی یارانه ها، نرخ بنزین در داخل کشور باید 90 درصد فوب خلیج فارس باشد که در حال حاضر به این قیمت نزدیک شده ایم.
وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت بنزین فوب خلیج فارس پایین آمده و حدود 52 سنت شده که با محاسبه 90 درصد فوب خلیج فارس، معادل 1250 تومان می شود.
وی با اشاره به توزیع بنزین یک هزار تومانی در داخل کشور، گفت: با توجه به نزدیک شدن قیمت بنزین داخل به بنزین فوب خلیج فارس، شرایط مناسبی فراهم شده که از آن می توان برای واقعی سازی نرخ بنزین استفاده کرد.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، خاطرنشان کرد: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، پیشنهادی برای افزایش قیمت بنزین برای سال آینده ارایه نکرده است و سایر نهادهای ذیربط در این خصوص تصمیم گیری خواهند کرد.
با سقوط آزاد قیمت جهانی نفت از بالای 100 دلار به حدود 50 دلار، نرخ فرآورده های نفتی از جمله بنزین کاهش زیادی یافته است.
در طی ماه های اخیر برای اولین بار پس از آغاز طرخ هدفمندی یارانه ها، نرخ بنزین و فرآورده های نفتی داخل کشور به قیمت های جهانی و قیمت فوب خلیج فارس نزدیک شده است.
به دنبال کاهش قیمت بنزین در بازارهای جهانی، طرح افزایش قیمت بنزین در سال آینده از دستور کار نهادهای ذیربط خارج شده است.
برخی کارشناسان توصیه می کنند با توجه به پیش بینی تثبیت قیمت پایین نفت تا دو سال آینده، زمان مناسبی برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمت حامل های انرژی فراهم شده است.

مشاهده نظرات