انتظار رونق بیشتر معاملات مواد پتروشیمی در بورس کالا

محصولات پتروشیمی که مدتها بود با افت تقاضای معاملات در بورس کالا مواجه شده بود، هفته گذشته را با بهبود مبادلات پشت سر گذاشت، به طوری که معاملات اغلب محصولات به خصوص پی وی سی ها رونق گرفت.

محصولات پتروشیمی که مدتها بود با افت تقاضای معاملات در بورس کالا مواجه شده بود، هفته گذشته را با بهبود مبادلات پشت سر گذاشت، به طوری که معاملات اغلب محصولات به خصوص پی وی سی ها رونق گرفت. به گفته کارشناسان مهمترین عامل این رونق، رشد بهای نفت طی هفته اخیر و افزایش خرید معلامله گران در روزهای پایانی سال جاری بوده است.

هر چند در حال حاضر روند عمومی کاهش قیمتها از پراکندگی و وسعت بیشتری برخوردار هستند، اما به باور تحلیلگران این روند ثابت و پایدار نخواهد بود، به طوری که می توان این انتظار را داشت تا با افزایش عرضه در روزهای پایانی سال جاری و امید به روند صعودی معاملات در سال آتی آن هم به دلیل افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، در این روزهای باقی مانده از سال جاری شاهد افزایش تقاضا و عرضه در بورس کالا باشیم.

از طرفی نیز بهبود قیمتهای جهانی نفت می تواند در فرمول محاسبه قیمتهای پایه و شیب افزایش نرخها تاثیر بسزایی داشته باشد. به عبارت سادهتر در زمان افت نرخها، قیمتهای پایه با شیب کمتری در مسیر کاهش قرار گرفت و هم اکنون و در زمان افزایش قیمتها نیز شاهد رشد نرخهای پایه با یک تاخیر زمانی هستیم که میتواند اقدامی در جهت حمایت از صنایع پاییندستی آن هم در روزهای پایانی سال و افزایش تقاضای فصلی باشد.

به اعتقاد فعالان بازار قیمتهای فعلی فرصت مناسبی برای خرید است تا در زمان مناسب بتوان بهترین استراتژی تولید را اتخاذ کرد. تمامی این موارد در حالی است که احتمال اعلام قیمتهای پایه بهصورت هر دو هفته یکبار، هر روز بیش از پیش قدرت گرفته و باید منتظر نرخ پایه جدیدی در روزهای آینده باشیم که داده مهمی برای نوسان بهای این محصولات محسوب می شود.

مطالب مرتبط
مذاکره با سرمایه گذاران خارجی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران
جهت‌گیری جدید بازار محصولات پتروشیمی
تشدید کمبود عرضه نفتا در بازار آسیا
پتروشیمی‌ها اجازه قیمت‌شکنی ندارند
مایل به بستن نماد پتروشیمی‌ها نبودیم
عرضه 290 هزار تن انواع کالا در روز یکشنبه
مشاهده نظرات