نوسان قیمت فولاد

خرید‌های پایان سال باعث نوسان قیمت در بازار فولاد شد.

برچسب ها: بازار فولاد
مشاهده نظرات