نوسان قیمت فولاد

خرید‌های پایان سال باعث نوسان قیمت در بازار فولاد شد.

برچسب ها: بازار فولاد
مشاهده نظرات

قیمت موز کاهش می‌یابد

غذایی و کشاورزی

لغو ممنوعیت کشت برنج در سال آینده

غذایی و کشاورزی

علت گرانی گوشت چیست؟

غذایی و کشاورزی