از سوی نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی؛

ساز گرانی خودروهای وارداتی کوک شد؟

تبعات انحصاری شدن واردات خودرو یک به یک در حال نمایان شدن است. پس از افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد، نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی از احتمال افزایش قیمت رسمی این محصولات خبر داده‌اند.

حدود یک ماه پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصوبهای واردات خودرو را به نمایندگیهای رسمی خودروسازان خارجی منحصر کرد.

با این اقدام اختیار بیش از 70 درصد بازار خودروهای وارداتی ایران در دستان یک خانواده قرار گرفته و کارشناسان مختلف از اساتید دانشگاه گرفته تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای رقابت، به همین دلیل با این مصوبه مخالفت کردهاند.

با این حال مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و اجرا شد بهگونهای که هماکنون تنها نمایندگیهای رسمی خودروسازان خارجی امکان ثبت سفارش برای واردات خودرو را دارند.

در جدیدترین رویداد در این زمینه، اگرچه پیش از این برخی از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عدم افزایش قیمت خودروهای وارداتی تاکید کرده و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ضوابط جدید قیمتگذاری این محصولات را با هدف کنترل قیمتها ابلاغ کرده است اما برخی واردکنندگان از افزایش قیمتها براساس همین ضوابط، خبر دادهاند.

در این رابطه اخیرا یکی از مسوولان یکی از بزرگترین شرکتهای واردکننده خودرو اظهار کرده که برخی از نمایندگیهای رسمی خودروسازان خارجی معتقدند که با اجرای ضوابط جدید سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، قیمت برخی خودروهای وارداتی افزایش خواهد یافت.

این اظهارات و زمینهسازی برای افزایش رسمی قیمت خودروهای وارداتی در حالی است که در سه هفته اخیر تحت تاثیر انحصاری شدن واردات خودرو، روند افزایش قیمت این محصولات در بازار آزاد آغاز و روند قیمتی خودروهای وارداتی صعودی بوده است.

تمام این اتفاقات در حالی است که کارشناسان معتقدند با توجه به انحصاری شدن واردات خودرو، وظیفه قیمتگذاری خودروهای وارداتی بر عهده شورای رقابت است و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اختیاری در این زمینه ندارد.

امرالله امینی - کارشناس صنعت خودرو - در این زمینه اظهار کرده است: افکار عمومی خاطره خوشی از عملکرد نمایندگیهای رسمی خودروسازان خارجی به ویژه در جریان اتفاقات سال 1391 و افزایش نرخ ارز ندارد. از نظر قانونی اگر سازمان حمایت میخواهد خودروهای وارداتی را قیمتگذاری کند ابتدا باید واردات خودرو را از شرایط انحصاری خارج کند و بعد این کار صورت گیرد.

 

مشاهده نظرات