افزایش ۲۵ درصدی هزینه صادرات به دلیل تحریم

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: در چند سال اخیر بیشتر حجم مبادلات تجاری ما به ۵ کشور محدود شده که با کوچکترین مشکل بازار را از دست می‌دهیم و آن طور که باید رایزنان تخصصی بازرگانی را به کشورهایی که بازار خوبی دارند، اعزام نکرده‌ایم.

محمد لاهوتی اظهار داشت: در شرایط تحریم و برای حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی، کشور نیاز به توسعه بازارهای صادراتی دارد که این مسئله هم ابزارهای خاص خود را می طلبد.
وی با بیان اینکه تجار در بخش صادرات و واردات به دلیل شرایط تحریم با افزایش هزینه مواجه شدهاند، تصریح کرد: در مجموع برای کالایی که به عنوان مواد اولیه وارد کشور و با ایجاد ارزش افزوده، صادر میشود، حدود 25 درصد افزایش قیمت به دلیل مشکلات تحریم به تجارت کشور تحمیل شده است.
لاهوتی به این نکته اشاره کرد که با لغو تحریمها وضع صادرات نیز تغییر میکند و نگاه به آمارهای صادراتی نشان می دهد که هر چقدر هزینه بیشتر برای کالاها به وجود میآید، میزان صادرات نیز کمتر می شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه در مورد شرایط فعلی قیمت تمام شده محصولات صادراتی، گفت: تحریمهای وضع شده علیه ایران سبب افزایش قیمت و هزینههای وارداتی کالا شده است. از سوی دیگر به دلیل تحریم بانکها و مشکلات نقل و انتقال پول در معاملات انجام شده مشکلات بسیاری برای صادر کنندگان و واردکنندگان به وجود آورده که مهمترین آن اصل حفظ و ماندگاری در بازار است که به دلیل عدم امکان رقابت قیمتی و کیفیت شادی ما فقط برخی بازارهای را برای یک دوره در دست بگیریم.
نایب رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به سهم تجارت خارجی کل کشور گفت: آنچه براساس آمارها منتشر شده است، نشان می دهد که در شرایط فعلی، حدود 80 درصد از تجارت خارجی ایران با 5 کشور انجام می شود و این موضوع به این معنی است که در 5 کشور مورد نظر با مشکلات تحریم کمتری روبه رو بوده ایم و به نوعی تحریمها را دور زدهایم.
وی به نقش حضور رایزنان بازرگانی و اقتصادی برای گمانه زنی و ایجاد بازارهای جدید صادراتی در کشورهای دنیا اشاره کرد و گفت: هنوز معلوم نیست که رایزن اقتصادی را وزارت صنعت و تجارت یا وزارت امور خارجه تعیین کند. اگر چه در اصل این افراد توسط وزارت صنعت انتخاب و اعزام میشوند، ولی از آنجایی که این افراد جایگاه دیپلماتیک ندارند، برای ارتباط گرفتن با مسئولان کشورها و حل مشکلات اقتصادی نمیتوانند خوب عمل کنند.
لاهوتی با تاکید براینکه باید ساز و کار تعریف شود که رایزنان بازرگانی قدرت چانه زنی داشته باشند، افزود: تجربه و مهارت در عرصه های تجارت و تولید به برایند عملکرد رایزنان کمک می کند و حتی میتوان از ارتباطات ایرانیان مقیم خارج از کشور و صاحب نام  به نفع اقتصاد کشور و توسعه بازارهای صادراتی استفاده کرد.
وی با انتقاد از اینکه عملاً امروز به کشورهای پیرامونی که شاید کمتر مورد نیاز است، رایزن بازرگانی اعزام کرده ایم و از بسیاری کشورهای مهم غافل بودهایم خاطرنشان کرد: طی سالیان گذشته بازار صادراتی خود را به 4 تا 5 کشور محدود کردهایم که نقطه ضعف محسوب میشود و با کوچکترین مشکل سیاسی بازار عمدهای را از دست میدهیم که نمونه آن اختلاف بر سر نرخ سوخت بین ایران و ترکیه بود که هزینه زیادی را از حیث زمان و قیمت تمام شده به صادرکننده و وارد کننده در ترانزیت کالا تحمیل کرد.
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات این را هم گفت که وظیفه سازمان توسعه تجارت فقط به اعزام رایزن محدود نمیشود، بلکه برای حضور در بازارهای جهانی صادرکنندگان هم باید از ابزار تبلیغات و حضور در نمایشگاههای خارجی استفاده کنند که به دلیل افزایش نرخ ارز قدرت شرکت در نمایشگاهها را نداشته و سازمان توسعه تجارت هم به دلیل کمبود منابع مالی امکان حمایت حاکمیتی را ندارد.

مشاهده نظرات