روحانی در اجلاس اقتصاد مقاومتی:

کسی نمی‌تواند ما را منزوی کند/ نمی‌گذاریم کسی هم سرمان کلاه بگذارد

اگر کسی به رای مردم اعتقاد ندارد٬ می‌تواند در کشور فعالیت کند اما نمی‌تواند مدیر مردم در سطوح بالا باشد. به وابستگی سیاسی و جناحی مردم کاری ندارم اما مسئولان باید به رای مردم معتقد باشند.

رییس جمهور با بیان اینکه معجزه رشد متعلق به مردم ایران است٬ گفت: مردم ایران در این یک سال و چند ماه که از عمر دولت گذشته کار عظیم و بزرگی انجام دادهاند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن روحانی در اجلاس اقتصاد بینالمللی در روابط منطقهای با تاکید بر استانداران و سفرا٬ گفت: امروز مرکز آمار کشور اعلام کرد که تورم ۱۲ماهه به ۰۲/۱۵ درصد رسیده٬ وعده ما به مردم برای سال ۹۳ این بود که تلاش کنیم تورم را به ۲۵درصد برسانیم.

وی افزود: ما در برنامهریزیهای اقتصادی در ماههای اولیه بحث کردیم که پایان سال در مقام عمل به کجا میرسیم. خوشبختانه تورم بالای ۴۰ درصد را به زیر ۱۶ درصد رساندهایم که این کار از نظر صاحبنظران داخلی و خارجی شبیه یک معجزه است.

روحانی با بیان اینکه این معجزه متعلق به مردم ایران است٬ گفت: مردم ایران در این یک سال و چند ماه که از عمر دولت گذشته کار عظیم و بزرگی انجام دادهاند. از لحاظ رشد اقتصادی در سالهای ۹۱ و ۹۲ رشد ما در مجموع ۹- بوده در حالی که کسی فکر نمیکرد طی دو سال ما بتوانیم این رشد منفی را به مثبت برسانیم.

وی افزود: وعدهای که به مردم داده بودیم٬ بهبود معیشت آنها بود تا مردم بتوانند زندگی راحتتر داشته باشند و کشور در مسیر رشد و توسعه جامع و همهجانبه قرار گیرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سرمایه اجتماعی بزرگترین سرمایه ماست٬ گفت: به همه استانداران یک بار دیگر اعلام میکنم که آنها نیز که به تمام مسئولان اجرایی زیر نظرشان تاکید کنند که برای ما در این دولت این حزب و آن حزب، این جناح و آن جناح تفاوتی نمیکند. از نظر ما جناحی برتر است که بیشتر به ملت خدمت کند. عنوان و مارک و الف و ب برای ما مطرح نیست؛ ما حق نداریم هیچ خادمی را از خدمت منع کنیم. مسئولان ما باید از کسانی باشند که به رای مردم در ۲۴ خرداد ۹۲ اعتقاد داشته باشند.

وی گفت: اگر کسی به رای مردم اعتقاد ندارد٬ میتواند در کشور فعالیت کند اما نمیتواند مدیر مردم در سطوح بالا باشد. من به سوابق افراد و وابستگی سیاسی و جناحی مردم کاری ندارم اما به نظر من مسئولان باید به رای مردم معتقد باشند. اگر کسی این رای را قبول ندارد٬ میتواند در پست دیگری خدمت کند اما اینکه بخواهد مسئول رده بالای کشور باشد٬ قابل قبول نیست و مردم ما آن را نمیپذیرند.

روحانی خاطرنشان کرد: همه ما بار سنگینی را به دوش گرفتیم وقتی فردی مسئولیتی را برعهده میگیرد٬ برابر خدا و ملت بار امانت سنگینی را به دوش گرفته و باید آن را به مقصد برساند. ما باید به وعدهای که به مردم دادهایم وفا کنیم.

وی تاکید کرد: اگر خدایی ناکرده مسئولان اجرایی کشور٬ به خواست و مطالبه مردم و وعده دولت یازدهم بیتوجه بوده و در کار خود سستی به وجود بیاورند٬ اولین ضربه به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی ما خورده چراکه این بزرگترین سرمایه ماست و امید ما در سایه سرمایه اجتماعی به وجود میآید و ادامه پیدا میکند.

رئیس جمهور گفت: تدبیر ما برای تقویت سرمایه اجتماعی است. اگر مردم کنار دولت دست به دست هم بدهند٬ میتوانیم از همه مشکلات عبور کنیم البته ما مشکلات فراوانی داریم.

روحانی با بیان اینکه رشد مثبت دو یا سه درصد موضوعی نیست که قابل قبول باشد٬ گفت: ما به دنبال این هستیم که چالههای گذشته را هموار کنیم٬ چرا که باید به نقطه هموار برسیم تا ماشین ما سرعت بگیرد و بعد جبران گذشته کنیم.

وی ادامه داد: اگر روزی این مسیر هموار شود کسی از ما نمیپذیرد که سرعت ما کم باشد. البته امروز قدمهای اولیه را برای هموار کردن مسیر آغاز کردهایم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما در موضوع روابط خارجی به مردم وعده دادیم که به تعامل سازنده با جهان خواهیم رسید٬ گفت: از طرف ما این کار صددرصد شروع شده٬ اما باید شرایطی فراهم کرد که جهان هم این حرکت را به سمت ما داشته باشد. این مسئله شدنی است. یک نمونه از این کار مذاکرات هستهای است٬ که در چارچوب منافع این ملت با عزت قدم به قدم پیش میرویم.

روحانی افزود: ترکیب جدید هیات مذاکره کننده ما نشان از اراده قاطع ملت ایران برای تعامل سازنده با جهان دارد. ملت ایران نشان میدهد که در مذاکره جدی است. همین جا لازم است تا از زحمات شبانهروزی سربازان خط مقدم دیپلماسی سپاسگزاری کنم.

رئیس دولت تدبیر و امید تصریح کرد: ملت ما در برابر این مجاهدان خط مقدم هم حمایت و هم به بیان تشکر میکنند. البته اقلیتی هم همیشه داریم که نباید نگران آنها باشیم. در این کشور دموکراسی و آزادی وجود دارد و نظرات بیان میشود. طبیعی است که نظرات همه یکسان نیست. بنا نیست که همه چیز را با صددرصد افکار اداره کرد باید کشور را با اکثریت قاطع قابل قبول اداره کرد.

وی گفت: در بحث هستهای هرچه نظرسنجی داشتیم٬ نشان میداد که حمایت مردم بالای ۸۰ درصد بوده است. این برای ما بسیار مهم است چرا که دولت در مسیری حرکت میکند که اکثریت قاطع مردم از این مسیر حمایت میکنند. کار ما تنها توجه به اقتصاد یا سیاست خارجی نیست٬ سیاست داخلی نیز برای ما بسیار اهمیت دارد.

رئیس جمهور گفت: ما باید به این نقطه برسیم که وحدت و اعتقاد بیشتری را داشته و نگذاریم در جامعه انشقاق به وجود بیاید و فاصلهها را کم کنیم. وعدهای که این دولت از ابتدا داده این است که دولت یازدهم، دولت آشتی است و میخواهد افراد، جناحها و گروهها را به یکدیگر نزدیکتر کند. پس حرکت ما باید به سمت اجرای برنامهای باشد که به مردم وعده دادیم.

روحانی گفت: اینکه برخی فکر کنند کشور را میتوان بدون رابطه با بیرون به توسعه رساند که این اشتباه است. میشود زندگی بخور و نمیری داشت از سوی دیگر هم میتوان از جیب مردم برداشت کرد و مثل گذشته رشد منفی ۹درصدی داشت اما این هم شایسته ما نیست.

رئیس دولت تدبیر و امید افزود: اگر میخواهیم زندگی معمولی با نان و پنیر داشته باشیم که فایدهای ندارد. ما به دنبال رشد قابل قبول چهار یا پنج درصدی هستیم.

وی با بیان اینکه در چشمانداز ۲۰ ساله٬ ما رشد هشت درصدی را در نظر داشتیم٬ افزود: الان با احتساب رشد منفی ۹درصد آن زمان رشدی حدود ۵/۲ درصد آن هم در ۱۰ سال اول چشمانداز را داریم.

روحانی با طرح این سوال که آیا ما به دنبال رشد ۵/۲ درصد بودهایم؟ گفت: این وضعیت در حالی است که هر برنامه در نیمه اول رشد و شتاب بیشتری دارد٬ چون دوره جوانی آن است.

رئیس دولت یازدهم افزود: امروز طبق قانون اساسی اجرا و خط مشی برعهده شخص رئیس جمهور است که با مشورت وزیران انجام میشود. کار اجرا بسیار سخت است٬ چرا که ما رابطه با جهان را میخواهیم.

روحانی ادامه داد: در کل تاریخ؛ از جاده ابریشم گرفته تا مثالهای دیگر٬ نشاندهنده این است که یکی از راههای توسعه کشورها٬ تجارت بینالملل بوده، حتی در دوران قبل از اسلام در مکه اگر حرکتی وجود داشت٬ به خاطر بازارهای بینالمللی و منطقهای آنجا بود. اکنون هم بدون تجارت و رابطه (تجارت در مفهوم کلی و عام به معنای دانش، علم، رابطه فرهنگی، منطقهای و بینالمللی) با جهان ممکن نیست و امکان ندارد کشوری در انزوا به توسعه قابل قبول برسد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کسی نمیتواند ما را منزوی کند ادامه داد: خودمان میتوانیم خودمان را منزوی کنیم اما باید به خاطر داشته باشیم ما جایگاهی در دنیا داریم که قلب منطقه و حتی قلب جهان است؛ از لحاظ جغرافیا، ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک در دنیا حرف داریم. به عنوان مثال بخش بزرگی از خطوط فیبری از ایران میگذرد٬ اگر شرایط بهتری داشتیم در مسیر خطوط هوایی و راهآهن هم تعیینکننده بودیم. ما مدیترانه را به غرب و اروپا وصل کردهایم؛ مثل راهآهن اینچهبرون که چین را به ایران و خلیجفارس وصل کرده یا راهآهن چابهار که اگر به خطوط سراسری متصل شود٬ دنیا به دریای عمان وصل میشود.

روحانی ادامه داد: ایران در تاریخ ثابت کرده قصد تعرض به هیچ کشوری را ندارد٬ توسعه ایران به ضرر هیچ کشوری چه همسایه چه غیر همسایه نیست. رشد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ایران به هیچ کشوری در دنیا ضرر و آسیب نمیرساند. چرا که ما از دیرباز به دنیا کمک کردهایم. از لحاظ علمی در قرون سابق یکی از مراکز علمی دنیا بودهایم. چندی پیش در کتابخانه حیدرآباد هند حدود ۲۵هزار نسخه خطی دیدم که اکثر آنها به زبان فارسی بود٬ یا اگر عربی بود٬ توسط ایرانیها ترجمه شده بود. همچنین میتوان بزرگترین ریاضیدانان، جبر، شیمی و فیزیکدانان را مثال زد که همگی ایرانی بودهاند.

رئیس دولت یازدهم با تاکید بر اینکه ایران همیشه منشا خیر و برکت بوده و به کشوری ضرر نرسانده٬ تصریح کرد: در ۲۰۰سال اخیر ایران علیه هیچ کشوری جنگ را آغاز نکرده، ما همیشه پاسخ دادهایم اما هیچ وقت تجاوز نکردهایم.

روحانی تصریح کرد: بیتردید اولین قدم در سیاست خارجی٬ روابط خوب با همسایگان است که از لحاظ فرهنگی و امنیت ملی بسیار مهم است. ما شرایط ویژهای با همسایگان داریم بسیاری از امور و تصمیمگیریها بدون رابطه با دنیا و بدون همکاری کشور همسایه ممکن نیست. خطوط هوایی، راهآهن، فیبر و دیگر مسائل بیکمک کشور همسایه محال است. ما با همسایه به دنیا وصل هستیم و به دنبال منفعت یکطرفه نیستیم.

رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه بازی برد-برد فقط در بحث هستهای نیست، افزود: ما نمیخواهیم سر هیچ کس کلاه بگذاریم. سلطه کسی را نمیپذیریم و نمیگذاریم کسی هم سرمان کلاه بگذارد. رابطهای میخواهیم که به نفع دو طرف باشد، نه فقط ایران بلکه به نفع ایران و مثلاً عراق یا ترکیه باشد.

روحانی ادامه داد: اگر توریسم و گردشگری تقویت شد به نفع هر دو کشور است. مثل کشور ایران با عراق و عربستان که از سفر زائران به کشورهایشان بسیار نفع میبرند. بنابراین ما به دنبال نفع دو طرفه هستیم لذا این بار مسئولیت بر عهده هر دو کشور است؛ دولت ایران و کشور دیگر.

رئیس جمهور با اشاره به این نکته که در صورت ایجاد اعتماد این رفتار و نفع دو طرفه متقابل خواهد بود تاکید کرد: در دولت یازدهم روابط ما با کشورهای همسایه نزدیکتر و صمیمیتر شده چرا که میخواهیم باعث توسعه بیشتر شویم. ما توسعه روابط را در تمام ابعاد خواستاریم.

روحانی افزود: علم و تجربه ما محدود است. استانداران ما باید با نخبگان استان خود ارتباط داشته باشند. در اتاق استانداران باید به روی نخبگان استان باز باشد و مسئولان استان باید نقدپذیر باشند.

وی گفت: سفرا هم باید با صاحبنظران کشورها در ارتباط باشند. وظیفه آنها این نیست که تنها با مقامات دولتی کشورها ارتباط برقرار کنند. لازم است تا جایی که میتوانیم کار را به استانها و استانداران واگذار کنیم. آقای وزیر من از شما میخواهم که با مشورت با استانداران این کار را انجام دهید. خیلی از کارها ضرورتی ندارد که صرفاً در مرکز کشور انجام شود.

هرچه بتوانیم کارهای مرکز را به استانها واگذار کنیم و استانها روی پای خود بایستند، به نفع کشور خواهد بود. چراکه فردی که در استان است، منفعت استان خود را بهتر از ما که در مرکز هستیم، میفهمد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: با احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی این سازمان میتواند در هر استان برنامهریزی داشته باشد. لازم است که طبق تاکیدات رهبری بیش از گذشته به بخش خصوصی توجه کنیم و در این رابطه حساسیت به خرج ندهیم. همه دولتها گفتند که ما میخواهیم کار را به مردم بدهیم، اما نشد. متاسفانه برخی بسیار محکم به میز خود چسبیدهاند. باید به آنها گفت انگشتهای خود را قدری باز بگذارید تا برخی از کارها را نیز بخش خصوصی انجام بدهد.

وی با بیان اینکه سال آینده از جهات مختلف بسیار حساس خواهد بود، گفت: به ویژه از لحاظ سیاسی وزارت کشور باید دو انتخابات مهم را برگزار کند. اول انتخابات مجلس شورای اسلامی و بعد انتخابات مجلس خبرگان. انشاالله به احسن وجه بتوانیم این کار را به خوبی انجام دهیم. البته نباید فراموش کرد که رشد و توسعه ما در سایه امنیت بیشتر است که امیدواریم با همکاری نیروهای مختلف این امنیت به حدی برسد که مورد رضایت خدا و مردم باشد.

برچسب ها:
مشاهده نظرات