نشانه‌های تشخیص چای طبیعی از زبان رئیس سازمان چای

رئیس سازمان چای کشور نشانه‌های تشخیص چای طبیعی را تشریح کرد و گفت: توصیه ما به مردم این است که از چای‌های ایرانی استفاده کنند چراکه چای ایرانی کاملا ارگانیک است.

محمد ولی روزبهان اظهار کرد: اشتباهی که باعث می شود بسیاری از مصرف کنندگان از مصرف چای ایرانی منصرف میشوند، این است که انتظار غیر واقعی از چای دارند. بسیاری از چایهایی که مردم به عنوان محصول خارجی و اسانسدار استفاده میکنند غیراستاندارد هستند.

وی اضافه کرد: از اسانسهای غیراستاندارد که به صورت قاچاق وارد کشور میشود، برای اسانسدار کردن چای استفاده میکنند در حالیکه چای طبیعی نیاز به هیچ اسانسی ندارد و چایی با کیفیت ایرانی به خوبی این مساله را نشان میدهند.

رئیس سازمان چای ادامه داد: توصیه عمومی ما به مردم این است از چایهای خوب ایرانی که تعدادشان هم کم نیست، استفاده کنند.

روزبهان با بیان اینکه مردم باید از چای انتظار واقعی داشته باشند، اضافه کرد: چای یک موجود زنده است و این موجود زنده اگر در آن از اسانس، رنگهای مجاز و استاندارد استفاده نشود، میتواند آثار مخربی بر جای بگذارد.، ضمن اینکه پررنگ شدن و معطر بودن چای در حد غیر متعارف مسالهای طبیعی نیست.

رئیس سازمان چای کشور اضافه کرد: به وفور اسانسهای غیرمجاز وجود دارد که رنگ و عطر چای را افزایش میدهد و مصرف کننده تصور میکند از محصول با کیفیتی استفاده می کند. این در حالی است که هرگز به چای با کیفیت، رنگ و عطر اضافه نمیکنند چراکه این محصول خود دارای عطر و رنگ مطلوب است.

روزبهان با بیان اینکه رنگ چای ایرانی بعد از دم کردن سیاه نمیشود، گفت: در حالت عادی، چای ایرانی پس از دم کشیدن، رنگ آن علاوه بر کدر و مات شدن، شفافیت خود را از دست میدهد اما سیاه نمیشود ولی چایی که در آن از اسانسها و رنگهای غیرمجاز استفاده شود، سیاه میشود. ضمن اینکه رنگ محصول با کیفیت در خودش است و ته نشین نمیشود و مزه آن نیز تا حدودی تلخ است.

وی افزود: تلخی چای ایرانی چندان زیاد نیست و مصرف کنندگان باید چای ایرانی را قدری بیشتر بگذارند دم بکشد.

رئیس سازمان چای با بیان اینکه ممکن است رنگ چای ایرانی مقداری کمرنگتر باشد، افزود: این مساله را میتوان با ترکیب چایهای شکسته یا پررنگتر ریختن حل کرد.

روز بهان اظهار کرد که امسال دولت برنامههایی برای تبلیغات، بازاریابی، فرهنگسازی و برندسازی چای دارد.

مشاهده نظرات