در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی:

جبران کاهش درآمدها با افزایش قیمت نان، حامل‌های انرژی و مالیات

در حالیکه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که تصمیمی برای حذف آرد یارانه‌ای نان‌های فانتزی اتخاذ نشده است، رییس اتحادیه تولیدکنندگان نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم تهران از حذف آرد یارانه‌ای نان‌های فانتزی از ابتدای اسفند خبر داده و می‌گوید با شرایط جدید، قیمت نان‌های فانتزی نیز بیش از 20 درصد افزایش می‌یابد.

شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی شامگاه شنبه در اتاق بازرگانی برگزار شد که به مشکلات اقتصادی خراسان رضوی و عملکرد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی این استان پرداخته شد، در پایان جلسه، نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به جمع مسوولان اقتصادی ازجمله کمیجانی قائممقام بانک مرکزی، طیبنیا وزیر اقتصاد، ارسلان فتحیپور رییس کمیسیون اقتصادی و رحمانی نماینده مجلس اضافه شد. در نشست خبری به عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی، آغاز فاز سوم هدفمندی یارانهها، اصلاح قیمت نان، آرد و حاملهای انرژی و همچنین معضل افزایش واردات اشاره شد که نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تولیدکنندهها نگران افزایش واردات هستند، گفت: اصلاح 1500تعرفه در دستور کار است تا واردات افزایش نیابد.
محمدرضا نعمتزاده افزود: درحالحاضر صنعتگران ما نگران افزایش واردات هستند، باتوجه به اینکه تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شده است که نخستین تصمیم اصلاح 1500تعرفه است که این هفته به دولت تقدیم میشود تا از اوایل سال آینده اعمال شود.
وی با بیان اینکه در بحث واردات گرایشها بهسمت ارز مبادلهیی است، اضافه کرد: بهطور کلی باید بهدنبال کاهش واردات و افزایش صادرات باشیم باتوجه به اینکه در برنامه پنجم توسعه بارها بر توسعه صادرات غیرنفتی تاکید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در 10ماهه نخست سال جاری صادرات شاهد افزایش 22درصدی صادرات غیرنفتی بودیم که البته توانایی افزایش این رقم را داشتیم. وی به ماده102 برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و ادامه داد: در این ماده به اعمال تعرفههای مناسب و ضوابط فنی اشاره دارد اما دولت بهتنهایی نمیتوان واردات را کاهش دهد.

 2 برابر شدن تعرفه واردات کالاهای گروه10

نعمتزاده گفت: دولت در سال جاری تصویب کرد که واردات گروه10 که کالاهای غیرضروری است تعرفه و سود بازرگانی واردات آن دوبرابر شود، بههرحال چنین تصمیمی مانعی برای ورود خواهد بود. وی همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود به کاهش یارانه 20درصدی نانوایان اشاره کرد و افزود: مصوبه دولت از سال آینده اجرایی خواهد شد.

 افزایش سهم مالیات

طیبنیا وزیر اقتصاد به آسیبشناسی اقتصاد ایران و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت: یکی از راههای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است. علی طیبنیا افزود: افزایش سهم درآمدهای مالیاتی باید در دستور کار باشد اما نه با افزایش نرخ مالیات، بلکه با اجرای طرح جامع مالیاتی، الکترونیکی و نظاممند کردن فرآیند اخذ مالیات و اصلاح شیوهها باید این امر محقق شود. وی با اشاره به اینکه هدف ما افزایش فشار مالیات بر تولیدکننده نیست، ادامه داد: تلاش ما این است که اخذ مالیات براساس اطلاعات واقعی باشد. وزیر اقتصاد تصریح کرد: بههرحال برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باید درآمد پایدار برای دولت ایجاد کرد که یکی از راهها درآمدهای مالیاتی است. وی افزود: درحالحاضر وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی به دو شکل وابستگی بودجه و سهم پایین درآمدهای مالیاتی و همچنین سهم بالای درآمدهای نفت در تراز تجاری و پرداختها است. طیبنیا گفت: یکی از راهها نیز توسعه صادرات غیرنفتی و خدمات فنی مهندسی است، باتوجه به اینکه تفاوت کل واردات با صادرات غیرنفتی در 10ماهه نخست سال جاری به یکمیلیارد دلار محدود شده است. وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی با افزایش مالیاتها حاصل شود نتیجه آن رکود و کسادی کسبوکار خواهد بود. وی گفت: بنابراین باید بهدنبال تقویت تولید و افزایش پایه تولید بر درآمد باشیم تا مقداری از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی بکاهیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا به مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی توجهی نمیشود یا چرا مسوولان دولتی در این نشستها حضور ندارند، اضافه کرد: اعضای دولت بهویژه نهادها و دستگاههای مربوطه تاکید شده که در این شورا حضور داشته باشند و موارد در دبیرخانه شورا مطرح و سپس در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری میشود.

 آرزوی قطع وابستگی به درآمدهای نفت

رحمانی رییس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست گفت: تهیه و تنظیم بودجه بدون وابستگی به درآمدهای نفتی آرزوی ماست که اکنون درصدد تحقق این آرزو هستیم. رضا رحمانی افزود: بههرحال تحقق این آرزو در گرو تقویت بخش صنعت، تولید و معدن است و مجلس و دولت نیز بهتنهایی نمیتوانند در تحقق تنظیم بودجه بدون نفت موفق باشند زیرا تحقق این امر در گرو عزم ملی است و همه افراد جامعه باید در این زمینه بسیج شوند. این نماینده مجلس گفت: درحالحاضر شاهد یکمیلیارد دلار واردات هستیم که بعضا قاچاق نیز صورت میگیرد چنین معضلاتی باید رفع شود تا اقتصاد تقویت و توسعه یابد. وی در ادامه به فاکتورهای تحقق اهداف کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی اشاره کرد و افزود: امیدواریم در آینده با کمک مردم و مسوولان شاهد تحقق این امر باشیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از افزایش قیمت نان در سال94 خبر داد و گفت: طبق ماده5 قانون هدفمندی یارانهها اصلاح قیمت نان و آرد در دستور کار بود و بهدنبال جلوگیری از قاچاق و فساد افزایش قیمت نان در دستور کار قرار گرفت. ارسلان فتحیپور ادامه داد: سال89 مصرف آرد 10میلیون تن بود که این رقم در سال91 با کاهش 3میلیون تنی به 7میلیون تن رسید. وی همچنین درخصوص اصلاح قیمت حاملهای انرژی نیز گفت: اصلاح حاملهای انرژی برای آغاز فاز سوم هدفمندی یارانهها نیست بلکه هدف افزایش درآمدهای دولت است.

مشاهده نظرات