افزایش واردات غیرقانونی میوه؛ قیمت هر کیلو گوجه‌فرنگی ۳۰۰ تومان شد

رئیس اتحادیه صنف بارفروشان با بیان اینکه هیچ‌کدام از میوه‌های ذخیره‌شده عید وارداتی نیستند، گفت: در حال حاضر فقط مجوز واردات میوه‌های موز، آناناس و نارگیل صادر شده و سایر میوه‌های موجود در بازار از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور می‌شوند.

مصطفی دارایینژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر 30هزار تن پرتغال و 100هزار تن سیب توسط شرکتهای تعاونی روستایی برای شب عید ذخیره سازی شده است، اظهار داشت: کنار این ذخیره سازی اتحادیهها نیز 40 تا 50هزار تن سیب و پرتغال برای شب عید ذخیره کردهاند.

وی با بیان اینکه براساس تعامل اتاق اصناف با وزارت جهاد کشاورزی قرار است اتحادیهها همکاری مناسبی را برای تأمین کالاهای اساسی شب عید مردم با وزارت جهاد کشاورزی داشته باشند، افزود: اتحادیه صنف بارفروشان هم بهصورت مجزا 200هزار تن سیب ذخیره سازی کرده است.

رئیس اتحادیه صنف بارفروشان اضافه کرد: هم اکنون بهصورت روزانه 10 تا 15هزار تن انواع میوه در بازار میوه و ترهبار عرضه میشود.

 وی با تأکید بر اینکه هیچکدام از میوههای ذخیره شده وارداتی نیستند، اظهار داشت: در حال حاضر فقط مجوز واردات میوههای موز، آناناس و نارگیل صادر شده است و سایر میوههای موجود در بازار از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور میشوند.

دارایینژاد در ادامه با گلایه از اینکه قیمت هر کیلو گوجهفرنگی در کف بازار به 300 تومان رسیده است، تصریح کرد: متأسفانه الگوی کشت کشور نامناسب است و همین امر باعث میشود تا در مقاطعی ما با کمبود و یا با ازدیاد تولید کالا در سطح بازار روبهرو شویم.

مشاهده نظرات