رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

قیمت حامل‌های انرژی در سال 94 افزایش نمی‌یابد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تاکید کرد: نیازی به افزایش قیمت حامل انرژی نیست.

محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران در مورد افزایش 5 درصدی قیمت فرآوردهای نفتی گفت: این 5 درصد هر ساله در قانون بودجه وجود داشته و اکنون آنچه عمل میشود همان بنزین 700 تومان سهمیهای و 1000 تومان غیر سهمیهای است، در واقع 5 درصد کسر و به وزارت نفت داده میشود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دربارهی این که برای سال آینده آیا افزایشی در بخش حاملهای انرژی صورت میگیرد یا خیر؟ گفت: نیازی به افزایش برای قیمت حاملهای انرژی نیست.

نوبخت همچنین درباره تبصره 21 لایحه بودجه در مورد هدفمندی نیز اظهار کرد: آنچه امروز در تبصره 21 اتفاق افتاد متنی بود که کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود که در واقع مجددا جای خود را به متن پیشنهادی دولت که در لایحه ارائه شده بود داد، لذا مصوبه امروز با همان سیاقی است که در لایحه برای سال آینده در نظر گرفته شده است.

وی درباره حذف یارانه پردرآمدها نیز گفت: در هر صورت این امکان الان برای دولت وجود دارد با توجه به منابعی که در قانون دیده شده از 2 محل پرداخت صورت میگیرد، نخست اصلاح قیمتها است که 6800 میلیارد تومان از خزانه عمومی در جهت پرداخت به خانوارها به صورت نقدی و غیر نقدی انجام شود و 5000 میلیارد تومان به منظور تولید، 4800 میلیارد تومان در زمینه بهداشت، 1200 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت مسکن و 1000میلیارد تومان کمک به برنامهی اشتغال جوانان خواهد بود.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات