بازار جهانی نفت در روز چهارشنبه

در روز چهارشنبه 6 اسفند برابر با 25 فوریه، بهای نفت برنت دریای شمال با 16 سنت افزایش به 58.82 دلار و نفت WTI آمریکا نیز با 11 سنت کاهش به 49.17 دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش ارانیکو به نقل از رویترز، در روز چهارشنبه 6 اسفند برابر با 25 فوریه، بهای نفت برنت دریای شمال با 16 سنت افزایش به 58.82 دلار و نفت WTI آمریکا  نیز با 11 سنت کاهش به 49.17 دلار در هر بشکه رسید.

بهبود ارقام مربوط به عملکرد بخش صنایع چین، موضع ملایمتر خزانهداری آمریکا در خصوص افزایش نرخ بهرههای بانکی و تأیید اصلاحات پیشنهادی از سوی یونان در مورد بحران دیون این کشور ازجمله دلایل این روند ذکر شدهاست.

دلیل کاهش بهای نفت آمریکا ، ادامه روند افزایش حجم دخایر نفتی این کشور عنوان شدهاست. تحلیلگران نفتی بهبود شاخص عملکرد صنایع چین را عاملی برای تقویت تقاضا برای نفت خام از سوی این کشور دانسته اما تأکید دارند که روند تقاضا از سوی چین باید ثبات و قدرت بیشتری را از خود نشان دهد .

از سوی دیگر وزیر خزانهداری آمریکا پیشنهاد نمود که تصمیمگیری در مورد افزایش نرخهای بهره بصورت موردی، بررسی و تصمیم گیری شود. مدتهاست که بازارهای جهانی در انتظار تصمیم بانک مرکزی آمریکا مبین بر افزایش نرخهای بهره در این کشور بسر می برند. پیشنهاد وزیر خزانهداری آمریکا به مفهوم آن است که افزایش نرخهای بهره در این کشور تا پس از ماه ژوئن ( اواخر خرداد ماه) به تأخیر خواهد افتاد.

موافقت با تمدید چهارماهه طرح نجات اقتصادی یونان و قبول پیشنهاد ارایه شده از سوی مقامات اقتصادی اتحادیه اروپا عامل دیگری بود که بر بازار نفت تأثیر مثبت گذاشت و نگرانی از احتمال خروج این کشور از اتحادیه پولی یورو را بر طرف کرد.

با وجود عوامل تاثیرگذار مثبت، بازارهای نفتی هنوز تحت فشار اخبار مربوط به افزایش سطح ذخایر نفتی، بخصوص در آمریکا، قرار دارند.  بر اساس ارقام منتشره از سوی «مؤسسه نفت آمریکا»، هفته گذشته حجم ذخایر آمریکا شاهد افزایشی به میزان 8.9 میلیون بشکه بود در حالیکه کارشناسان میزان افزایش را 4 میلیون بشکه پیش بینی کرده بودند.

در این حال، علیرغم انتشار اخباری دال بر اینکه وزیر نفت نیجریه، که ریاست فعلی اوپک را بر عهده دارد، درخواست برگزاری اجلاس اضطراری این سازمان را نموده، اما دو تن از اعضای عنوان نمودند که اوپک برنامهای برای برگزاری اجلاس اضطراری تا قبل از تیرماه سال آینده، که قبلاً برنامه ریزی شده، ندارد.

برچسب ها: نفت اوپک
مشاهده نظرات