بانک‌های ایرانی کارشکنی می‌کنند؛

سرنوشت ۴۴میلیارد دلار فاینانس چینی/ورود۳بانک به عرصه گشایش اعتبار

رئیس اتاق ایران و چین با تشریح آخرین وضعیت گشایش ۴۴میلیارد دلار فاینانس چینی، گفت: یک ماه و نیم است سه بانک چینی به عرصه گشایش ال‌سی برای ایران ورود کرده‌اند.

اسدالله عسگراولادی در خصوص آخرین وضعیت گشایش فاینانس چین برای پروژههای ایرانی گفت: بخش عمدهای از فایناس چینی برای پروژههای ایرانی عملیاتی شده و یک ماه و نیم است که سه بانک به صورت جدی، مشغول گشایش فاینانس برای ایران هستند و به تعهد خود عمل میکنند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: شرایط این فاینانسها برای فعالان اقتصادی مناسب است و چین بهترین شرایط را برای ایران برقرار کرده است.

وی با بیان اینکه علیرغم تمام تسهیلاتی که چین برای گشایش فاینانس به ایران داده است، بانکهای ایرانی که باید ریال مورد نیاز پروژهها را در گشایش این فاینانسها تامین کنند، سختگیری میکنند و به نوعی، برای ارائه این ریال، وقتکشی میکنند اما از طرف چین هیچ مشکلی وجود ندارد، پول ایران نزد چینیها است و آنها این گشایش اعتبار را به راحتی انجام میدهند، به این معنا که چینیها در تعهد خود با ایران، برخلاف بانکهای ایرانی، کارشکنی نمیکنند.

براساس توافق صورت گرفته میان ایران و چین، قرار است چین دو برابر پول بلوکه شده حاصل از فروش نفت از سوی ایران را به عنوان فاینانس در اختیار پروژههای ایرانی قرار دهد. بر این اساس سقف توافق شده برای گشایش فاینانس از سوی چین، ۴۴ میلیارد دلار یعنی دو برابر ۲۲ میلیارد دلار پول نفت بعد از شرایط تحریم است.

مشاهده نظرات