مدیر صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی:

افت شدید قیمت پتروشیمی در داخل/ اثر کاهش قیمت در محصولات نهایی دیده نمی‌شود

مدیر صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی با اشاره به افت شدید قیمت محصولات پتروشیمی در بازار داخلی گفت: سؤال ما از تولیدکنندگان پایین‌دستی این است که این کاهش قیمت مواد اولیه کی در قیمت محصولات آنها خود را نشان خواهد داد.

رضا محتشمیپور، با بیان اینکه قیمت محصولات پتروشیمی به دلیل کاهش قیمت نفت کاهش یافته است، گفت: ممکن است انتظار بازار کاهش بیشتری بوده و کاهش در حد انتظار بازار نبوده است اما قطعا قیمت محصولات پتروشیمی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

وی افزود: اتفاقا سؤال ما از صنایعی مانند تولیدکنندگان مواد شوینده همین است که از ابتدای امسال 27 یا 28 درصد کاهش قیمت مواد اولیه شویندهها را داشتیم و چند درصد دیگر باید قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کند تا مردم نتیجه کاهش قیمتها را ببینند و قیمت شویندهها به جای افزایش کاهش بیابد.

محتشمی پور با اشاره به افت جدی قیمت اقلام مهمی از محصولات پتروشیمی در هفته گذشته گفت: انجمن شویندگان نامه فرستاده و شکایت کردند که پتروشیمیها قیمتها را کاهش ندادهاند و ما در پاسخ نمودار قیمتها را برای آنها ارسال کردهایم.

مدیر دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی ادامه داد: به عنوان مثال قیمت LAB به عنوان یکی از مواد اولیه مهم شویندهها در ابتدای امسال هر کیلو با احتساب ارز مبادلهای 4 هزار و 664 تومان بوده است که این عدد در اثر تغییر نرخ پایه یعنی تغییر نرخ ارز مبادلهای به آزاد بر اساس تصمیم وزارت صنعت به 5 هزار و 389 تومان رسید.

وی اضافه کرد: آخرین قیمت LAB فروخته شده در بازار 4 هزار و 540 تومان بوده است و آخرین قیمت اعلام شده از سوی مدیریت صنایع تکمیلی برای این محصول 3 هزار و 894 تومان بوده است که از ابتدای اسفند مبنای محاسبه قیمت خواهد بود.

محتشمیپور تصریح کرد: روند کلی قیمتها در محصولات پتروشیمی افت شدید به دلیل افت قیمت نفت بوده است به گونهای که علیرغم تغییر قیمت پایه محاسبه از ارز مبادلهای به ارز آزاد الان اغلب مواد پتروشیمی از ابتدای امسال ارزانتر هستند.

وی با اشاره به پلیاتیلن به عنوان یکی دیگر از محصولات پرمصرف پتروشیمی گفت: پلیاتیلن سنگین گرید لوله در ابتدای سال 93 با ارز مبادلهای 3800 تومان بود که با تغییر نرخ ارز محاسبه به آزاد 4500 تومان شد و با شروع کاهش روند قیمت نفت به 4400 تومان کاهش یافت و قیمت جدید آن 4115 تومان اعلام شده است.

مدیر دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی تصریح کرد: قیمتگذاری محصولات پتروشیمی در داخل کشور کاملا متناسب با قیمت جهانی انجام میشود و اگر تغییر قیمت پایه ارز حذف شود همه اقلام از ابتدای امسال کاهش قیمت داشتهاند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال پلیاتیلن دورانی در ابتدای امسال 4000 تومان در هر کیلو قیمت داشته است که با تغییر نرخ ارز به 5000 تومان رسید و الان با کاهش قیمت نفت به 4090 تومان تغییر کرده است و آخرین قیمت اعلام شده مدیریت صنایع تکمیلی 4048 تومان برای این محصول بوده است.

وی تأکید کرد: در حال حاضر تقریبا اثر تغییر قیمت ارز در محصولات پتروشیمی کاملا از بین رفته است.

محتشمیپور در پایان گفت: به جرأت میتوان گفت از نظر حجمی 95 درصد محصولات پتروشیمی بیش از نیاز بازار داخلی تولید میشود اما ساز و کار تخصیص ارز برای واردات به گونهای است که بخشی از نیاز بازار علیرغم تولید داخل از واردات تأمین میشود.

در تیرماه سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت ارز مورد محاسبه در قیمت محصولات پتروشیمی عرضه شده در بازار داخلی را از قیمت ارز مبادلهای به ارز آزاد تغییر دهد.

بر این اساس، قیمت پایه محصولات پتروشیمی بر اساس فرمول زیر محاسبه و به بورس کالا اعلام میشود:

معادل ریالی ارز آزاد * 95% * میانگین قیمت فوب خلیج فارس = قیمت پایه در بورس

مطالب مرتبط
تأخیر ۵ ماهه پتروشیمی‌ها در کاهش قیمت محصولاتشان/ قیمت شوینده‌ها کاهش نمی‌یابد
تغییر شبانه قیمت مواد پتروشیمی
شوک پلی‌اتیلنی به قیمت‌های پایه پتروشیمی‌ها
اعتراض پتروشیمی‌ها، قیمت‌ها را تغییر داد
گرانترین گاز دنیا برای پتروشیمی ایران است/با این نرخ خوراک کسی حاضر به سرمایه گذاری نیست
برندگان بازار پتروشیمی!
مشاهده نظرات