چالش‌های جدی صنایع پلیمر

نایب رئیس انجمن ماشین‌سازان صنایع پلیمری و رئیس هیات مدیره شرکت ماشین‌سازی خورشید دریای شرق در جمع بنگاه‌های کوچک و متوسط با بیان اینکه تجدیدنظر در فرمول قیمت‌گذاری مواد پتروشیمی و نحوه قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی توسط دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی به هیچ‌وجه منجر به ایجاد یک شرایط عادلانه و رقابتی بین فعالان صنایع پلاستیک ایران و کشورهای همسایه نمی‌شود، افزود: در طول چند ماه گذشته با توجه به کاهش حدود 30 درصدی قیمت جهانی مواد پتروشیمی، قیمت این مواد برای عرضه در بازار داخلی متناسب با بازارهای جهانی کاهش نیافته است و اتاق بازرگانی در دوره جدید، باید چالش‌های جدی صنعت پلیمر را برطرف کند.

نایب رئیس انجمن ماشینسازان صنایع پلیمری و رئیس هیات مدیره شرکت ماشینسازی خورشید دریای شرق در جمع بنگاههای کوچک و متوسط با بیان اینکه تجدیدنظر در فرمول قیمتگذاری مواد پتروشیمی و نحوه قیمتگذاری محصولات پتروشیمی توسط دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی به هیچوجه منجر به ایجاد یک شرایط عادلانه و رقابتی بین فعالان صنایع پلاستیک ایران و کشورهای همسایه نمیشود، افزود: در طول چند ماه گذشته با توجه به کاهش حدود 30 درصدی قیمت جهانی مواد پتروشیمی، قیمت این مواد برای عرضه در بازار داخلی متناسب با بازارهای جهانی کاهش نیافته است و اتاق بازرگانی در دوره جدید، باید چالشهای جدی صنعت پلیمر را برطرف کند.
هرویک یاریجانیان در جمع بنگاههای کوچک و متوسط ادامه داد: با ورود اتاق بازرگانی میتوان یک فرمول منطقی و شناور برای تعیین قیمت تکلیفی محصولات پتروشیمی تدوین کرد که هم منجر به افزایش فعالیتهای دلالی و واسطهگری نشود و هم امکان رقابت تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی را فراهم کند. به گفته وی، این موضوع هماکنون یک تهدید جدی برای صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور بهویژه صنایع پلاستیک بوده زیرا زنگ خطر واردات انواع کالاها و محصولات نیمهساخته و ساخته شده پلاستیکی با قیمتهای کمتر را فراهم کرده است؛ این در حالی است که طی چند سال گذشته بازار پلاستیک و پلیمری ایران هیچگاه به حیاط خلوت برندهای آسیایی بهویژه کالاهای پلاستیکی ساخت ترکیه، چین، هند و... تبدیل نشده بود. یاریجانیان با یادآوری اینکه هماکنون بار اصلی تولید و تجارت کشور بر گردن بنگاههای کوچک و متوسط است، تاکید کرد: هلدینگهای بزرگ با هزاران کارمند و پرسنل که عنوان خصولتی را هم یدک میکشند، نمیتوانند از منافع بنگاههای کوچک و متوسط حمایت کنند؛ چراکه مشکلات آن بنگاهها را نمیدانند و این موضوع در صنایع پلیمر هم دیده میشود. به گفته وی، با استفاده از پتانسیل کارشناسی انجمنها، اتحادیهها و تشکلهای صنفی صنعت پلاستیک و ظرفیتسنجی و ارزیابی بازار واقعی گریدهای خاص مواد پتروشیمی و پلیمری میتوان از فرصت راهاندازی این اتاق فکر به منظور هماهنگی بیشتر بین بخش بالادستی و پاییندستی پتروشیمی برای پاسخگویی به تقاضاهای واقعی در بازار مصرف استفاده کرد.

برچسب ها: پلیمر
مطالب مرتبط
تکلیف بازار پلیمرها چه خواهد شد؟
اعتراض پتروشیمی‌ها، قیمت‌ها را تغییر داد
وضعیت شکننده بازار محصولات پلیمری
مشاهده نظرات