عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

شاید برای دولت سخت است هزینه سیاسی حذف یارانه ثروتمندان را بپردازد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره حذف یارانه پردرآمدها گفت: اگر اراده‌ای برای کاهش افراد یارانه‌بگیر وجود داشته باشد به‌راحتی امکان‌پذیر است. این کار هزینه سیاسی دارد و شاید دولت برایش سخت است که این هزینه سیاسی را بپردازد.

جعفر قادری در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه درآمدهای حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانهها از دو محل افزایش قیمت حاملهای انرژی و کمکهای بودجهای است، افزود: 48هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی و 6هزار و 300 میلیارد تومان هم باید از محل منابع بودجهای تأمین شود که در مجموع، 54هزار و 300 میلیارد تومان میشود.

وی ادامه داد: از این مقدار باید 42هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت شود و 5هزار و 200 میلیارد تومان به تولید، 4هزار و 800 میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان و هزار و 300 میلیارد تومان هم به بخش مسکن اختصاص یابد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کشف دهکهای پردرآمد و حذف آنها از یارانه بگیران امکان پذیر است، گفت: این موضوع با توجه به دسترسی دولت به اطلاعات بانکها کار مشکلی نیست و اگر ارادهای برای کاهش افراد یارانه بگیر وجود داشته باشد بهراحتی امکان پذیر است.

قادری افزود: این کار هزینه سیاسی دارد و شاید دولت برایش سخت است که این هزینه سیاسی را بپردازد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس شورای اسلامی حذف دهکهای پردرآمد را از دریافت یارانه تکلیف نمیکند، گفت: در این زمینه قانون وجود دارد و نیاز به قانون گذاری جدید نداریم، مجری دولت است و اگر اراده شود امکان پذیر است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: شیب تند افزایش قیمتها ممکن است آثار افزایش تورمی داشته باشد اما ثابت ماندن آن هم توجیهی ندارد.

قادری ادامه داد: اینکه دولت نه افزایش قیمت حاملهای انرژی را بپذیرد و نه حذف دهکهای پردرآمد را و فشار به بودجه وارد کند، آثار رکودی و تورمی بیشتری در پی خواهد داشت.

وی گفت: اگر مجلس شورای اسلامی و دولت با هم این کار را انجام دهند، تبعات سیاسی آن کاهش خواهد یافت و بار سیاسی آن میان مجلس و دولت توزیع میشود.

* معاون اول رئیسجمهور مخالف حذف یارانه درآمدهای بالای 2.5میلیون تومان بود

قادری در پاسخ به این پرسش که چرا پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر حذف یارانه افرادی با درآمد بالای دو و نیم میلیون تومان، اجرایی نشد، افزود: در جلسات کمیسیون تلفیق مقرر شد خانوادههایی که درآمد آنها بالاتر از دو و نیم میلیون تومان است از دریافت یارانه حذف شوند اما معاون اول رئیس جمهور با این موضوع مخالفت کرد و در عمل دیدیم اگر این موضوع ادامه یابد شاید تبعاتی برای مجلس داشته باشد بنابراین این مصوبه به کمیسیون برگشت و تصمیم گرفته شد همان نظر دولت انجام شود.

وی گفت: اینکه دولت بخواهد بدون مجوز مجلس شورای اسلامی، از جاهای دیگر، بودجه را تأمین کند قابل قبول نیست.

قادری با تأکید بر اینکه اختلافات میان مجلس و دولت راهگشا نیست، افزود: باید به این سمت برویم که میان این دو تفاهم ایجاد شود.

مطالب مرتبط
بر اساس محاسبات 60 درصد از یارانه بگیران باید حذف شوند
مشاهده نظرات