دکتر روحانی در جمع خبرنگاران در استان قم:

آمریکا باید قدم های لازم را در برگشت از مسیر اشتباه بردارد

ریس جمهوری در پایان سفر دوروزه کاروان تدبیر و امید به استان قم، به مذاکرات هسته ای اشاره کرد و با تاکید بر اینکه آمریکا باید قدم های لازم را در برگشت از مسیر اشتباه بردارد ، گفت: در مذاکرات هسته ای می خواهیم حربه تحریم را ازدست دشمن بگیریم.

به گزارش حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درخصوص تمرکز دولت روی مذاکرات هستهای ، گفت: دولت در بخشهای مختلف مسئولیتهایی دارد که آنها را دنبال میکند. به عنوان مثال تحول بزرگی که در عرصه کشاورزی آغاز شده و فقط در سه استان ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در حال تجهیز به سیستم های آبیاری مدرن هستند و یا چند برابر شدن ماشینآلات کشاورزی و طرحها و پروژههای دیگری که دولت در حال اجرای آنهاست، هیچ ربطی به مسأله هستهای ندارند.

رییس جمهوری ادامه داد: دولت در بخش سلامت اقدامات مؤثر و بزرگی انجام داده و در همه بخشهای مشغول فعالیت است و در کنار اینها در عرصه سیاست خارجی نیز کاری بزرگ و گسترده را در حال اجرا دارد. امروز روابط ایران با همسایگانش به غیر از یکی دو کشور به صورت فوقالعاده گسترش یافته و روابط ما با همسایگان شرقی و غربی و شمالی و جنوبی کشور به طور چشمگیری افزایش یافته و در بعضی موارد حتی بیش از دو برابر شده است.

دکتر روحانی افزود: روابط ایران با کشورهای دیگر دنیا از جمله کشورهای آسیایی و به عنوان مثال چین بسیار گسترش یافته و روابط ما با کشورهای اروپایی نیز در حال گسترش است. البته یکی دیگر از مسایل مهم در سیاست خارجی نیز مسأله هستهای است که باید در مذاکرات هستهای بهانه و یا به تعبیر مقام معظم رهبری حربه را از دست دشمن بگیریم. دشمن امروز شمشیری را در دست گرفته و در تاریکی میچرخاند که ممکن است به کسی نیز اصابت کند و امروز ما با مذاکرات مچ او را در دست گرفته و میفشاریم تا این شمشیر را رها کند.

رییس جمهوری اظهار داشت: تلاش ما این است که با مذاکرات حربه تحریم را از دست دشمن خارج کنیم چرا که تحریم ناحق، ظالمانه و ضد حقوق بشر است و برای این منظور مذاکرات بهترین راهکار است. در مذاکرات نیز به گونهای عمل کردیم که اگر موفق شویم نتیجه مورد نظر به دست آمده و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد هم دنیا اینگونه قضاوت میکند که مقصر طرف مقابل ماست. خود مقامات دولت آمریکا به این نکته معترفند و به کنگره نیز میگویند که اگر دچار شکست شویم دیگر نمیتوانیم وحدت را حفظ کنیم و جامعهای که خودشان علیه ایران متحد کردهاند، متفرق شده و منزوی میشوند.

دکتر روحانی در پاسخ به بخش دیگری از پاسخ خبرنگار مبنی بر اینکه آیا نقش آمریکاییها در پرونده هستهای ایران سازنده بوده یا غیرسازنده؟ اظهار داشت: البته این مشکلات را آمریکاییها بوجود آوردند و اگر آنها نبودند ایران قطعاً در پایان سال ۲۰۰۴ با سه کشور اروپایی به توافق میرسید.

رییس جمهوری افزود:وزرای خارجه این سه کشور اگر چه آن موقع به این نکته اعتراف نمیکردند اما امروز میگویند آن موقع آمریکاییها مانع توافق شدند. امروز هم این آمریکاییها هستند که باید تلاش کنند گامهای اشتباهی که برداشتهاند اصلاح کنند.

دکتر روحانی در پاسخ به سوال دیگری درباره آنچه که اعلام آمارهای متناقض درباره کاهش تورم عنوان شد، گفت: آمارهای اعلامی متفاوت نیست بعضیها مثل اینکه این آمارها را به شوخی گرفتند. ما یک آمار تورمی ۱۲ ماهه داریم. یک آمار نقطه به نقطه که به صورت مقایسهای مقاطع زمانی امسال و سال گذشته را مقایسه میکند و یک آمار مربوط به تورم هر ماه که برخیها اینها را کنار هم میگذارند و نتیجه میگیرند که تناقض وجود دارد.

رییس جمهوری تصریح کرد: آمار اعلامی کاملاً شفاف است، البته اختلافات جزئی بین آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد که بد هم نیست. دولت در این زمینه هیچ دخالتی ندارد و این دستگاهها کاملاً در چارچوب کار خودشان عمل میکنند و هیچوقت دستوری عمل نمیکنند و دولت نمیتواند به آنها دستور دهد که چگونه آمار را محاسبه و اعلام کنند.

دکتر روحانی با بیان اینکه پیشبینی خود ما هم این نبود که آمار تورمی بهمنماه تا این حد پایین باشد، خاطر نشان کرد: اینکه برخیها کاهش تورم را احساس نمیکنند ناشی از آن است که ارزانی و گرانی کالاها با تورم متفاوت است. دولت براساس وعدهای که داد، تورم را قدم به قدم پایین آورده و با وجود آنکه قول ما این بود که تا پایان سال ۹۳ تورم به زیر ۲۵ درصد برسد، امروز تورم زیر ۱۶ درصد است که این توفیقی بزرگ برای دولت به حساب میآید.

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه کاهش قیمت نفت نیز نمیتواند در بلند مدت ادامه پیدا کند و این روند درست میشود ، اظهار امیدواری کرد که با وجود مشکلات پیش رو و از جمله کاهش قیمت نفت که حتی کشورهای ثروتمند منطقه را دچار مشکل کرده است، کاهش تورم همچنان ادامه یابد.

دکتر روحانی گفت: کاهش تورم را بالاخره مردم هم احساس خواهند کرد. باید زمانی را به یاد بیاوریم که قیمتها به صورت لحظهای و روزانه دچار نوسان میشد، اما امروز مردم زندگی آرامی را سپری میکنند. البته تورم باید تک رقمی شود تا به خوبی برای مردم قابل لمس باشد و هر چند رسیدن به این نتیجه سخت است، اما دولت تلاش خود را خواهد کرد.

رییس جمهوری خاطر نشان کرد: مهمتر از کاهش تورم ایجاد رونق است که امروز میتوانیم اعلام کنیم از رکود عبور کرده و به رونق اقتصادی دست یافتهایم، هرچند هنوز تا جایگاه مطلوب فاصله داریم.

دکتر روحانی در پاسخ به سوال دیگری درباره کمبود امکانات در قم به عنوان دومین قطب زیارتی کشور، گفت: قبول دارم که قم در این مسأله نیاز به کمک بیشتری دارد. قم هم شاهراه مهمی است که مرکز و شمال کشور را به استانهای جنوبی متصل میکند و هم مرکز زیارتی است و هم به خاطر حوزه علمیه تقریباً به شهری نیمه بینالمللی تبدیل شده است. دولت از همه توانش برای کمک به قم استفاده خواهد کرد.

رییس جمهوری در پاسخ دیگری درباره لزوم برقراری ارتباط سیستماتیک بین دولت و حوزههای علمیه و مراجع عظام تقلید با تعیین یک مشاور از سوی رییس جمهوری در امور روحانیت اظهار داشت: برای ارتباط دولت با حوزه علمیه با این عظمت قطعاً نیاز به ارتباط سیستماتیک داریم. البته معمولا وزرا و دیگر اعضای دولت با فواصل چند هفته یکبار به قم میآیند و با مراجع و علما دیدار میکنند که قبول دارم، کافی نیست و ما نیاز به راهی برای ارتباط نزدیکتر داریم.

دکتر روحانی تصریح کرد: دولت هم برای نظریهپردازی و هم برای تبیین مسایل برای مردم به کمک حوزهها نیاز دارد و از سوی دیگر نظرات علما و مراجع نیز باید به دولت منتقل شود که این مسأله مهم را دنبال خواهیم کرد.

رییس جمهوری در پاسخ به سوال دیگری در باره برنامههای دولت برای رفع مشکلات بیکاری در قم و بویژه برای جوانان این استان خاطر نشان کرد: نشاط و شور سیاسی جوانان را در مراسم استقبال به خوبی دیدیم و از جوانان و از همه مردم قم تشکر میکنم و امیدوارم بتوانم خادم خوبی برای آنها باشم.
دکتر روحانی اضافه کرد: بیکاری مشکلی فراگیر است و البته قم ظرفیتهایی از جمله در زمینه گردشگری دارد که میتواند به حل این مشکل در استان کمک کند.

رییس جمهوری گفت: مطلوب برای ما آن است که حوزه علمیه عظیم قم یک دیپلماسی دینی، معرفتی و فرهنگی با دنیا برقرار کند تا هر فرد و گروه متفکری که خواست با اندیشههای اسلامی و شیعی آشنا شود، اولویتش قم باشد.

دکتر روحانی ادامه داد: از سوی دیگر در قم طرحهای صنعتی نیمه تمام دیگری داریم که بانک مرکزی تسهیلات لازم برای اتمام آنها را در نظر گرفته است و اعتباری نیز برای سرمایه در گردش واحدهای فعال و دارای مشکل تأمین شده است. در عرصه کشاورزی و فناوریهای نوین نیز قم ظرفیتهایی دارد که دولت به فعال شدن آنها کمک خواهد کرد.

رییس جمهوری در پاسخ به سوال دیگر درباره تمهید زیرساختهای فرهنگی برای قم، تصریح کرد: آنچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ما خواسته بود افزایش اعتبار بود که ۶ میلیارد تومان افزایش اعتبار داشتیم که پیش از سفر نیز ۶ میلیارد تومان دیگر به این رقم اضافه شد. با توجه به حساسیت خاصی که قم برای دولت دارد از هیچ کمکی برای بهتر شدن اوضاع دریغ نخواهیم کرد.

دکتر روحانی در ابتدای این نشست نیز در سخنانی دیدار و گفتگوی خود با مراجع عظام را مغتنم توصیف کرد و گفت: مراجع نظراتی داشتند که با بنده در جریان گذاشتند و بنده نیز نکاتی به نظرم میرسید که در این دیدارها بیان کردم و لازم میدانم که سپاس خود را از همه مراجع برای حمایت آنها از دولت و نظرات شریفشان اعلام کنم.

رییس جمهوری نظرات مراجع را دلسوزانه و ناشی از دغدغهمندی فرهنگ و برای دین مبین اسلام برشمرد و افزود: امیدوارم رابطه دولت با مراجع و کل حوزههای علمیه مستمر و گسترده باشد.

دکتر روحانی اظهار داشت: در این سفر دیدارهای دیگری با علما و فضلا داشتیم که از نظرات آنها بهرهمند شدیم و نظرات خود را نیز با آنها در میان گذاشتیم که بسیار مفید بود.همچنین دیداری با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم داشتیم که قبل و بعد از انقلاب در مسیر انقلاب بسیار مؤثر عمل کردند و همچنین دیداری با مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم داشتیم.

رییس جمهوری در پایان به تصویب اجرای ۳۰ پروژه از سوی دولت برای استان قم با اعتبار ۳۷۹ میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: دولت متعهد است که این پروژهها را در سالهای ۹۴ و ۹۵ اجرا کند.

دکتر روحانی اظهارداشت: در این سفر همچنین ۳ پروژه مهم نیز افتتاح شد که بهرهبرداری رسمی از قطعه اول پروژه آزادراهی حرم تا حرم که با تلاش ارزشمند قرارگاه خاتمالانبیا در کمتر از ۲ سال اجرا شد بسیار مهم بود و این اولین پروژهای است که با این کیفیت در چنین مدت کوتاهی اجرا شده است.
دکتر روحانی پیش از ترک قم با حضور در محل ساخت ضریح مطهر امامین عسگریین این ضریح شریف را که تکمیل شده و آماده انتقال به سامرا است، زیارت کرد.

مشاهده نظرات